Admin 8 มี.ค. 2564

จนท.ขุดหลุมช่วยลูกเต่ามะเฟือง ปล่อยเดินกลับสู่ทะเล

จนท.ขุดหลุมช่วยลูกเต่ามะเฟือง ปล่อยเดินกลับสู่ทะเล


4

จากกรณี เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 6 มี.ค.64 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ที่ประจำจุดเฝ้าระวังการเพาะฟักเต่ามะเฟืองหาดไม้ขาว แจ้งว่ามีลูกเต่าขึ้นจากหลุมเพาะฟักจำนวน 2 ตัว จึงทำการเปิดคอกปล่อยให้ลูกเต่าเดินกลับสู่ทะเล

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันขุดหลุมเพื่อช่วยลูกเต่าในการฟักตัวออกจากหลุมโดยได้มีการนำลูกเต่าขึ้นจากหลุมเพื่อตรวจสอบว่าลูกเต่าแข็งแรงหรือไม่ก่อนที่จะปล่อยให้ลูกเต่าที่แข็งแรงจำนวน 8 ตัวคลานลงสู่ทะเลเอง ซึ่งการเพาะฟักของเต่ามะเฟือง หาดไม้ขาว อุทยานแห่งชาติสิรินาถ พบร่องรอยแม่เต่าขึ้นวางไข่วันที่ 12 มกราคม 2564 (ร่องรองที่พบเป็นร่องรอยเก่า) รวมไข่ทั้งสิ้น 106 ฟอง พบ เป็นลูกเต่าอ่อนแออนุบาลใน ICU BOK 5 ตัว ไข่รอฟัก (มีตัวเต่าอยู่ด้านในไข่) 9 ฟอง ไข่หยุดการพัฒนา 6 ฟอง เต่าตายแรกฟัก 5 ตัว ไข่ไม่ได้รับการผสม 45 ฟอง ไข่ลม 28 ฟอง

ทั้งนี้สำหรับหาดไม้ขาวยังมีเต่าหญ้าอีก 1 รัง ที่รอการเพาะฟัก ซึ่งประมาณวันที่ฟัก (45 วัน) ในวันที่ 5 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และอุทยานแห่งชาติสิรินาถ จะเฝ้าติดตามการเพาะฟักต่อไป นอกจากนี้กองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัย พังงา-ภูเก็ต มอบเงินรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแสการขึ้นวางไข่ของเต่ามะเฟือง และเต่าหญ้า ที่หาดไม้ขาว จำนวน 20,000 บาท

ที่มา: บ้านเมือง