Admin 17 ก.พ. 2564

ฟักตัวแล้ว ลูกเต่ากระ แม่ศรีสุดา อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม

3

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจาก นายภัทร อินทรไพโรจน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ว่า เมื่อเวลาประมาณ 06.54 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม (เตรียมการ) ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม เฝ้าสังเกตการณ์การฟักไข่ของเต่ากระ รังที่ 5 (รังสุดท้ายของปี 63) ซึ่งเป็นไข่ของ "แม่ศรีสุดา" หมายเลขไมโครชิพ 933076400530527 จำนวนไข่ทั้งหมด 105 ฟอง มีระยะเวลาการฟักตัว 72 วัน (6 ธ.ค. 63 - 16 ก.พ. 64) สำหรับไข่เต่าทั้งหมด ได้ฟักเป็นตัว ทั้งหมด 50 ตัว คิดเป็น 48 % และไม่ฟักเป็นตัว (ตาย) ด้วยสาเหตุอื่น จำนวน 55 ฟอง คิดเป็น 52 %

4

สำหรับ ลูกเต่ากระ จำนวน 50 ตัว นั้น เจ้าเจ้าหน้าที่มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม จะเป็นผู้ดูแลในการอนุบาลฯ เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป สรุปการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ากระ (แม่ศรีสุดา) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ถึงกุมภาพันธ์ 2564 นั้น มีการขึ้นวางไข่ ทั้งหมด 5 รัง รวม 792 ฟอง โดยมีไข่ที่ฟักเป็นตัว ทั้งหมด 558 ตัว คิดเป็น 70 % และไข่ที่ไม่ฟักเป็นตัว (ตาย) ด้วยสาเหตุอื่น ทั้งหมด 234 ฟอง คิดเป็น 30 % ทั้งนี้รวมระยะเวลาในการฟักตัวของไข่ เฉลี่ย 66 วัน

5

ที่มา: มติชนออนไลน์