Admin 15 ก.พ. 2564

เพิ่มวันทำการประมง

2

จากกรณีชาวประมงยื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อขอให้รัฐบาล ผ่อนผันยกเว้น การควบคุมวันทำการประมงของเรือประมงออกไปอย่างน้อย 2 ปี หรือเพิ่มวันทำการประมง จากเดิม ปีละ 240 วัน (8 เดือน) เป็นปีละ 300 วัน (10 เดือน)

ล่าสุด พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องชาวประมง

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการเรื่องการเพิ่มวันทำการประมง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ กรมประมงจึงได้นำปริมาณสัตว์น้ำที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์จากวันทำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทำการประมงแล้วมีวันทำการประมงเหลืออยู่ มาจัดสรรด้วยวิธีการคำนวณปริมาณสัตว์น้ำเป็นวันทำการประมง ให้กับผู้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตามแนวทาง ดังนี้

1. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลาผิวน้ำ (เครื่องมืออวนล้อมจับ) จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม 45 วัน

2. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงปลากะตัก จัดสรรวันทำการประมงเพิ่ม 45 วัน

3. กลุ่มเครื่องมือทำการประมงสัตว์น้ำหน้าดิน เรืออวนลากขนาดไม่เกิน 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 30 วัน...เรืออวนลากขนาดเกินกว่า 60 ตันกรอส เพิ่มวันทำการประมง 20 วัน

มาตรการการเพิ่มวันทำการประมงในครั้งนี้ จะเป็นมาตรการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในรอบปีการทำการประมง 2563 ที่จะไปสิ้นสุด 31 มี.ค. 2564 เท่านั้นหลังจากนี้ การเพิ่มวันทำการประมง จะดำเนินการภายใต้กลไกการควบรวมใบอนุญาตฯ และการยกสิทธิ์ทำการประมงต่อไป.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์