Admin 9 ก.พ. 2564

นทท.แห่ถ่ายภาพ 'ตะไคร่น้ำ' สีเขียวสะท้อนน้ำยามพระอาทิตย์อัสดง

1

เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติบริเวณแหลมบาลีฮาย เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยบริเวณโขดหินนั้นมีตะไคร่น้ำเกาะเป็นสีเขียวทั่วบริเวณส่งประกายสะท้อนกับแสงแดดเมื่อส่องกระทบสร้างความสวยงามอย่างมาก โดยมีนักท่องเที่ยว ชาวบ้าน นักเรียน หลายคน ต่างเดินทางมาถ่ายรูปเพื่อลงโซเชียล และส่งให้บรรดาเพื่อนๆ

2

สำหรับปรากฎการ์ณธรรมชาติครั้งนี้จะเกิดขึ้น ปีละครั้ง จะอยู่ในช่วงน้ำที่จะลงไล่ๆกับโขดหินทำให้เกิดตะไคร่เกาะตามโขดหินสีเขียวคล้ายสนามหญ้าทำให้มีความสวยงาม นักท่องเที่ยวเลยมาถ่ายรูป ซึ่งปีหนึ่งจะมีเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้นก็จะตายและเป็นโขดหินปกติ

ที่มา: แนวหน้า