Admin 25 ม.ค. 2564

จี้เจ้าท่าแก้กัดเซาะชายฝั่งเมืองคอนวิกฤติ 3 จุด

"อธิรัฐ" รมช.คมนาคม ลงพื้นที่เมืองคอน ตรวจปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง 3 จุด ใน อ.หัวไทร และ อ.ปากพนัง สั่งกรมเจ้าท่าบูรณาการจังหวัดเร่งแก้ไขด่วน วางหินแก้ความเดือดร้อน พร้อมเสนอของบปี 66 สร้างเขื่อน

2

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.64 ณ จ.นครศรีธรรมราช นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ตรวจปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง จำนวน 3 จุด โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช และ ส.ส.สัณหพจน์ สุขศรีเมือง เขต 2 จ.นครศรีธรรมราช ร่วมให้การต้อนรับ

นายอธิรัฐ เปิดเผยว่า ผลลงพื้นที่ตรวจปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง จำนวน 3 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ณ หมู่ 5 ต.หน้าสตน อ.หัวไทร เนื่องจากปัญหาบริเวณนี้เกิดจากการก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งที่ยังไม่แล้วเสร็จตลอดแนว ประชาชนในพื้นที่บางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลให้ส่วนที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง (ด้านทิศเหนือ) ชายฝั่งถูกกัดกัดเซาะได้รับความเสียหาย จึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งทำความเข้าใจกับผู้อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าว เพื่อสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการก่อสร้างเขื่อนส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

นายอธิรัฐ กล่าวต่อว่า เบื้องต้นให้ใช้การวางหินเพื่อชะลอความเดือดร้อนดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าประสานสำนักงานโยธาฯ หน่วยงานในพื้นที่ และภาคประชาชน โดยมี ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธาน เพื่อเร่งหาแนวทางดำเนินการก่อสร้างเขื่อนระยะทางประมาณ 3,000 ม. ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้กลางปี 64

นายอธิรัฐ กล่าวอีกว่า จุดที่ 2 ณ บริเวณมัสยิดแสงอรุณ หมู่ 9 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร ซึ่งเกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากคลื่นเข้าช่องว่างระหว่าง Offshore Breakwater ทำให้ชายฝั่งได้รับความเสียหาย จึงสั่งให้กรมเจ้าท่าเร่งเสนอแผนของบประมาณภายในปี 66 เพื่อก่อสร้างเขื่อนแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งบริเวณหมู่ 5,6 และ 9 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร ต่อไป และ จุดที่ 3 ณ วัดแหลมตะลุมพุก หมู่ 3 ต.แหลมตะลุมพุกอ.ปากพนัง เกิดปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง เนื่องจากยังไม่มีสิ่งป้องกันที่มั่นคงแข็งแรง จึงมอบหมายให้กรมเจ้าท่าเร่งประสานหน่วยงานจังหวัด เพื่อ ผวจ.นครศรีธรรมราชพิจารณาสั่งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ดำเนินการแก้ไขปัญหา คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในกลางปี 64

ที่มา:เดลินิวส์