Admin 15 ธ.ค. 2563

คึกคัก! 'เกาะลันตา' จัดเทศกาลหอยวิ่ง กระตุ้นท่องเที่ยวเมืองกระบี่

1

13 ธ.ค.63 ที่ชายหาดบ้านหลังสอด หมู่ที่1 ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลหอยวิ่ง ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา กระตุ้นการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิค-19 สนับสนุนการท่องเที่ยวให้คนไทยเที่ยวไทย โดยเฉพาะอำเภอเกาะลันตาที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมากมายของจังหวัดกระบี่ โดยมีนายณัฐ เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะกรรมการการจัดงานเทศกาลวิ่งหอย ให้การต้อนรับ

สำหรับเทศกาลหอยวิ่ง เพื่อต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา ต้องการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในตำบลเกาะลันตาน้อย ให้คงอยู่คู่ชุมชน ในด้านการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการทำประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะการหาหอยวิ่ง ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในพื้นที่ชายหาดบ้านหลังสอด ซึ่งมีความยาวของชายหาดมากกว่า 6 กิโลเมตร ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เพื่อนำมาปรุงเป็นอาหาร และค้าขาย ซึ่งนักท่องเที่ยวสามรถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนได้จริงๆอย่างใกล้ชิด ซึ่งภายในงานมีการออกร้าน จำหน่ายสินค้าในชุมชน และกีฬาพื้นบ้าน การแข่งจับหอยวิ่ง การแข่งขันปรุงอาหารจากหอยวิ่ง ที่มีจำนวนมากเป็นเมนูต่างๆจากเซฟฝีมือดีจากโรงแรมชั้นนำในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา และการแข่งขันปรุงเมนูหอยวิ่งจากชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก

2

นายณัฐ เชาว์กิจค้า นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะลันตา จ.กระบี่ กล่าวว่า หอยวิ่งจะพบมากในพื้นที่หาดหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ในช่วงเดือนธันวาคม มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเกาะลันตา ต้องการผลักดันวัตถุดิบ หอยวิ่งให้มีการพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปอาหาร ให้สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพของวัตถุดิบให้สูงขึ้น ยกระดับการทำครัวให้สูงขึ้น รวมถึงการรับซื้อหอยวิ่งที่มีราคาถูก ให้มีราคาที่สูงขึ้น เพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้ รวมไปถึงการทำอาหาร เมนูแปลกๆจากหอยวิ่ง เมนูหอยวิ่งจะเป็นเมนูพิเศษที่ขึ้นเหลาในอนาคต และมีราคาแพง ซึ่งนักท่องเที่ยวในปัจจุบันต้องการบริโภคอาหานที่สดสะอาด แปลกใหม่ และเป็นวิถีชีวิตชองชุมชน จึงผนวกวิถีชีวิตของชุมชน และวัตถุดิบที่มีให้มันรวมด้วยกันได้ เพื่อให้มีเมนูหอยวิ่งประจำท้องถิ่น รองรับภาคการท่องเที่ยวของอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่

ที่มา: แนวหน้า