Admin 22 ต.ค. 2563

รู้หรือไม่! วาฬ1ตัวในทะเลดูดซับคาร์บอนได้25เท่าของต้นไม้หนึ่งต้น

6

ปัจจุบันโลกของเรานั้นพบเจอปัญญามลภาวะทางอากาศมลภาวะทางน้ำและปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหา “โลกร้อน” เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ และเราทุกคนจะทำอย่างไรให้โลกกลับมามีสภาพอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง ฉะนั้น การปลูกต้นไม้ เป็นวิธีการต่อสู้กับปัญหามลภาวะทางอากาศ และแก้ปัญหาโลกร้อนได้ดีที่สุด แต่ต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับคาร์บอน ได้ไม่เกิน 22 กิโลกรัม แต่ต้องปลูกต้นไม้กี่ต้นจึงจะพอต่อโลกใบนี้ มีงานวิจัยล่าสุด พบว่า “วาฬเพียงหนึ่งตัว อาจสามารถช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่ากับต้นไม้ 1,000 ต้น” หรือวาฬนั้นจะเป็นตัวหลักในการช่วยให้โลกเรากลับมาอุดมสมบูรณ์ได้อีกครั้ง

7

เมื่อมีการนำข้อมูลการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ของวาฬและต้นไม้มาเปรียบเทียบกัน ซึ่งทำให้เราทราบว่า “ต้นไม้ 1 ต้น” สามารถดูดซับคาร์บอน “ไม่เกิน 22 กิโลกรัม” ต่อปี ในขณะที่ “วาฬ 1 ตัว“ สามารถดูดซับคาร์บอน “ได้ถึง 550 กิโลกรัม” หรือ 25 เท่าของต้นไม้ 1 ต้น เมื่อวาฬตายลง ร่างของวาฬก็จะจมลงสู่ก้นทะเลพร้อมคาร์บอนไดออกไซด์ที่เก็บไว้ในตัวประมาณ 33 ตันทีเดียวแทนที่จะหลุดลอยไปในบรรยากาศ

ความสำคัญของวาฬกับคาร์บอนยังไม่หมดเพียงเท่านี้  เนื่องจากมูลของวาฬ สามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีกหนึ่งส่วน  ซึ่งมูลของวาฬนั้นประกอบไปด้วย ธาตุเหล็ก จึงเป็นปุ๋ยชั้นดีให้เหล่าสาหร่ายทะเล และพืชทะเล อันเป็นอาหารของไฟโทแพลงก์ตอน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ช่วยดักจับคาร์บอนได้อย่างน้อย 37,000 ล้านตันต่อปี หรือมากกว่าป่าแอมะซอนถึง 4 เท่า

8

ปัจจุบันทั่วโลกมีวาฬราว 1.3 ล้านตัว หากมีปริมาณเพิ่มเป็น 4-5 ล้านตัวได้ จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากถึง 2.2-2.7 ล้านตันต่อปีทีเดียว อย่างไรก็ตาม หลายคนคงสงสัยและอาจจะยังไม่ทราบว่า วาฬ นั้น ไม่ใช่ปลา วาฬ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หายใจทางปอด อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นสัตว์เลือดอุ่น วาฬ นับว่าเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  วาฬจะรักษาความอบอุ่นในร่างกายด้วยไขมันในชั้นใต้ผิวหนัง ปลาวาฬใช้เวลาตั้งท้องทีละ 1 ตัว และใช้เวลาในตั้งครรภ์ประมาณ 1 ปี และทันทีที่คลอดลูกออกมา แม่ปลาวาฬจะใช้ลำตัวดันลูกขึ้นสู่ผิวน้ำ เพื่อสูดอากาศเข้าปอดเป็นครั้งแรกของชีวิต

แต่ในยุคปัจจุบันนี้มักจะมีข่าวออกมาให้เราเห็นเป็นที่น่าสลดใจอยู่ไม่น้อย จำนวนวาฬทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่อง วาฬ และสัตว์ทะเลจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของมลพิษพลาสติก แต่ด้วยเหตุนี้ยิ่งชี้ให้เห็นว่า เราทุกคนนั้นควรจะช่วยกันอนุรักษ์ วาฬ แลสัตว์ทะเลชนิดอื่นให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรจะเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของการแก้ไข นอกจากการปลูกต้นไม้แล้ว ซึ่งวาฬเพียงตัวเดียวไม่สามารถที่จะช่วยโลกของเราได้ทั้งใบ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ต้องช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศ ลดพลาสติกกันให้ได้มากที่สุดไเพื่อให้ทุกชีวิตสามารถเกื้อกูลกันได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  ภาพและข้อมูลจาก : www.time.com / www.bluecarbonsociety.org

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์