Admin 9 ต.ค. 2563

ปะการังมีอาวุธลับ ต่อกรสภาพอากาศร้อน

1

(ภาพ ปะการังเขากวาง Credit: Wikipedia)

ปะการังมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิมาก เมื่อเผชิญการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็มีผลกระทบ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 1 องศาเซลเซียส เหนือกว่าอุณหภูมิสูงสุดในฤดูร้อนโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ปะการังเกิดการฟอกขาวและตายไป

ในขณะที่อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้นและกำลังฆ่าแนวปะการัง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนานาชาติฟลอริดา ในสหรัฐอเมริกา กลับค้นพบว่า ความลับฝังอยู่ในยีนของปะการัง ที่อาจช่วยให้พวกมันต่อสู้และรับมือกับการเปลี่ยน แปลงอุณหภูมิตามฤดูกาลได้ การศึกษานี้ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการเก็บตัวอย่างจากแนวปะการังรอบเกาะคิวเลบรา ในเปอร์โตริโก มุ่งเน้นไปที่ชนิดปะการังเขากวางจำนวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง ที่ใช้เรียนรู้เกี่ยวกับการตอบสนองของปะการังเขากวางต่อการโจมตีของพายุเฮอริเคนเออร์มาและมารีอา

ทีมวิจัยพบว่าปะการังจะปรับเปลี่ยนกิจกรรมของดีเอ็นเอเพื่อปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและเงื่อนไขอื่นๆ โดยขึ้นอยู่กับฤดูกาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอีพีเจเนติกส์ (epigenetic) หรือพันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรมเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอ แต่อาจส่งผลต่อการแสดงออกของยีน ทีมเผยว่าปะการังใช้ประโยชน์จากการตอบสนองของอีพีเจเนติกส์ เพื่อป้องกันการฟอกขาวของปะการังภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั่นเอง.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์