Admin 21 ก.ค. 2563

หนุนสุดลิ่ม"ขุดคลองไทย" มุ่งดันศก.เท่าเกาะไหหลำ แบ่งโซนกลุ่มอุตฯ

1

20 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (อบจ.กระบี่) นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคนที่ 1 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะ เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่องการขุดคลองไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าโลก แหล่งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวระดับโลก และการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม และด้านการเกษตรกรรม ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน รวมถึงประชาชนะผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง เข้าร่วม 300 คน

ทั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถามประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการขุดคลองไทย ในการรวบรวมประเด็นและข้อสรุปความคิดเห็นของชาวจังหวัดกระบี่และชาวจังหวัดตรัง ว่าประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวอย่างไร ตามแนวเส้นทางสาย 9 เอ จากจังหวัดสงขลา ผ่านจังหวัดพัทลุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง 135 กิโลเมตร ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จะเป็นภาพที่สะท้อนความต้องการในการดำเนินงานโครงการหรือไม่ ในการวิเคราะห์และประกอบการทำรายงานนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวต่อไป

จากการรับฟังความคิดเห็นส่วนใหญ่ทั้ง 2 จังหวัดมีความคิดเป็นแนวทางเดียวกัน คือ การขุดคลองไทยเป็นโครงการมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ 300 ? 400 ปีมาแล้ว ควรยึดการศึกษาวิจัยได้แล้ว ให้หันมาเดินหน้ากันอย่างจริงจังและจริงใจ เพราะผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นประชาชนและประเทศไทย ขอให้ลงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่มีการจุดคลองผ่านอย่างถึงลูกถึงคน ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้มีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้ที่เพียงพอ แต่ทำไมโครงการใหญ่ของประเทศไทยถึงไม่เกิดขึ้น สาเหตุหลักมาจากเกมการเมือง การขุดคลองไทยผู้ที่เสียผลประโยชน์จริงๆคือประเทศเพื่อนบ้านไม่ใช่ประเทศไทย ดังนั้นขอให้รัฐบาลปัจจุบันหรือรัฐบาลในอนาคต หันมาใส่ใจให้ความสำคัญโครงการนี้ผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

นายพิเชษฐ์ เปิดเผยว่า เศรษฐกิจขวานทองจะต้องเป็นแกนของโลกและระดับโลก คือ มาเปรียบเทียบกับเกาะไหหลำ เท่ากับเกาะไหหลำ ใน 5 จังหวัดภาคใต้ที่เราจะเป็นเศรษฐกิจพิเศษขวานทอง เท่ากับเกาะไหหลำ แต่เรายังมีพื้นที่ที่เป็นไข่แดง 8,100 ตารางกิโลเมตร กว้าง 60 คูณ 185 กิโลเมตร อันนี้จะเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจพิเศษ คือ เป็นแนวคลองนี้คือขอบเขตที่วางไว้ ส่วนธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นไข่แดงของไทย ตรงไข่แดงนี้จะเป็นอุตสาหกรรมสะอาด คือ อุตสาหกรรมการเงิน ศูนย์การศึกษา ซึ่งจะไม่มีมลพิษ โดยจะวางโซนนิ่งของอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเรือ จะอยู่ฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านจังหวัดสงขลา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะอยู่ฝั่งทะเลอันดามัน ช่วงกลางคลองจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการเชื่อมคลองทั้ง 2 คลอง คลองเล็กเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการประมง ถือว่าใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษของไทยจะสู้พื้นที่เศรษฐกิจเพื่อนบ้านได้หรือไม่ ของประเทศไทยจะได้เปรียบเขามาก วันนี้ถ้าเกิดคลองไทยขึ้นมา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ จะต้องร่วมมือกับเรา ซึ่งการร่วมมือระหว่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์ทางทะเลที่ร่วมมือกัน 3 ประเทศ ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านโลจิสติกส์ของโลก คือ มาเลเซียเขาชอบ สิงคโปร์อยู่ทางท้าย คลองไทยอยู่ทางเหนือ มันจะกลายเป็นศูนย์กลางทางทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อันนี้ก็คืออนาคตที่เราจะต้องมาเจราจากันระหว่างประเทศ เรื่องของประเทศมหาอำนาจสหรัฐอเมริกาและจีน เราไม่มองเพราะว่าการขุดคลองไทย การลงทุน การร่วมทุนทั่วโลกจะต้องมาที่นี้ก็แล้วแต่ว่ามหาอำนาจไหนถนัดทางไหนก็เขามาเลือกลงทุน ซึ่งขณะนี้มีการติดต่อมาเยอะมาก

นายพิเชษฐ์ กล่าวในตอนท้ายว่า จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ที่คลองไทยผ่าน หลังจากผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ความเห็นต่างก็จะไม่ค่อยมี เพราะว่าความยากจนที่ทุกคนมองเห็นว่าทางรอดของประเทศไทย คือ เมกะโปรเจ็กต์อันนี้ ก็เลยคิดว่าวันนี้ไม่มีการค้านเลย ส่วนรัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่นั้น จะต้องดูอย่างรอบคอบ ซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรจะไม่รอรัฐบาล จะนำเสนอพระราชบัญญัติคลองไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษหลังจากนี้ ต่อรัฐบาลพิจารณา

ที่มา: แนวหน้า