Admin 15 ก.ค. 2563

สุดยอดทีมวิจัยสตูลขยายพันธุ์ปลิงทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์แห่งเดียวของไทยสำเร็จ

สุดยอดทีมวิจัยสตูล..ขยายพันธุ์ปลิงทะเลที่ใกล้จะสูญพันธุ์แห่งเดียวของประเทศไทยได้สำเร็จ แถมเป็นสินค้านิยมส่งออกขายมาเลเซียและจีน

1

ที่ศูนย์วิจัยพัฒนาและพัฒนาประมง อันดามันตอนล่าง (สตูล) กรมประมง ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ทุกๆ วันเจ้าหน้าที่จะต้องดูดขี้จากปลิงกาหมาดจากบ่อพ่อแม่พันธุ์และบ่อลูกร่วม 300 ตัว ซึ่งเป็นการทำความสะอาดและนำเศษอาหารออกจากบ่อป้องกันน้ำเน่าเสียที่จะมีผลต่อปลิงกาหมาดได้

สำหรับ ปลิงกาหมาด เป็นหนึ่งในสัตว์ทะเลที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ เนื่องจากได้รับความนิยมในการจับมาเป็นอาหารและยารักษาโรคทำให้ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง อันดามัน (สตูล) นำมาทดลองเพาะขยายพันธุ์จนประสบความสำเร็จแห่งแรกของประเทศไทย

ปลิงกาหมาด มีหลากหลายพันธุกรรม สีสัน ไม่มีตา มีต่อมรับแสงทั่วตัว เท้าเหนียวเหมือนตีนตุ๊กแก มีปากและมีหนวดรอบปาก การดูว่าเพศผู้หรือว่าเมียจะไม่สามารถดูได้ด้วยตาเปล่าจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อมีการปล่อยไข่น้ำเชื้อผสมไข่ด้านนอกตอนกลางคืนช่วง 13 ? 15 ค่ำ ออกไข่ครั้งละล้านตัวแต่อัตรารอดเพียงร้อยละ 19

ปลิงกาหมาด ตัวใหญ่สุดน้ำหนักมากถึงครึ่งกิโลกรัม ปลิงกาหมาดพบมากในพื้นที่ จ.สตูล นอกจากนี้ยังมีปลิงขาวและปลิงดำที่นำมาเพาะเพื่อขยายพันธุ์ด้วย ปลิงกาหมาด กินสาหร่ายบด ไม่ชอบแสง ชอบอาศัยอยู่ตามแนวปะการังน้ำตื้น

3

จากความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ปลิงทะเลของทางศูนย์วิจัยพัฒนาประมงฯ สามารถปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติไป 1,200 ตัวขนาด 8-10 เซนติเมตรตามแนวปะการังน้ำตื้นชายฝั่ง อ.ละงู และเกาะสาหร่าย อ.เมืองสตูลแล้ว

นางสาวพัชรา แมเราะห์ นักวิจัยศูนย์วิจัยพัฒนาและพัฒนาประมง อันดามันตอนล่าง (สตูล) กรมประมง กล่าวว่า แม้จะไม่ใช่สัตว์คุ้มครองแต่พบว่าใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากชาวบ้านนิยมจับมารับประทานและทำเป็นยารักษาโรค จึงมีการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์พ่อแม่ปลิงทะเลเพื่อปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติเนื่องจากปลิงทะเลจะขยายพันธุ์ช้าอาจสูญพันธุ์ได้ และที่ จ.สตูลเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ปลิงทะเลเหล่านี้

ชาวบ้านนิยมนำปลิงกาหมาด มาทำยาสมานแผลน้ำมันกาหมาดหรือนำมาดองน้ำผึ้งให้สตรีทานหลังคลอดบุตรเพราะเชื่อว่าเป็นการสมานแผลสดได้ดี อีกทั้งเป็นสินค้านิยมส่งออกขายมาเลเซีย และจีน โดยปลิงขาวกิโลละ 500 บาท ตากแห้ง 3,000 - 10,000 บาท ปลิงกาหมาดกิโลละ 200 บาท ไม่นิยมตากแห้ง ปลิงดำสดไม่มีราคาตากแห้ง 450 บาท

4

ที่มา: แนวหน้า