Admin 3 ก.ค. 2563

เศร้า! พบ 'โลมา' ตายเกยชายหาดเขาหลัก 'เต่าหญ้า' บาดเจ็บนำส่งไปรักษาต่อ

6

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายประถม รัสมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10-11 ได้รับการประสานจากนักวิชาการของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ว่า ได้รับแจ้งจากพนักงานของเขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ต มีปลาโลมาขึ้นมาเกยตื้นที่ชายหาดเขาหลักด้านหน้ารีสอร์ต หมู่ที่ 7 ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จึงร่วมกันเข้าไปตรวจสอบ พิกัด ๙๕๕๐๒๗ N ๔๑๗๑๒๕ E พบเป็นปลาโลมากระโดดเสียชีวิตแล้ว

4

พบร่องรอยบาดแผลฉีกขากคล้ายโดนกัดบริเวณหลัง วัดขนาดความยาวจากปลายปากถึงหาง 159 ซม. จากนั้นเดินทางไปยังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง พังงา หมู่ที่ 5 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อรับมอบเต่าหญ้า ที่ทางศูนย์ฯ ได้รับมอบจากเรือประมงโชคทวี 7 มีนายอำพันธ์ ทองห่อ เป็นผู้ควบคุมเรือ เป็นผู้พบเต่าหญ้าตัวนี้ลอยตัวอยู่กลางทะเล ไม่สามารถดำหรือว่ายน้ำได้อย่างปกติ ตรวจวัดขนาดของกระดองเต่า ความยาว 57 ซม. ความกว้าง 55 ซม. มอบหมายให้ ศอปล.10 นำปลาโลมาและเต่าหญ้าไปส่งมอบให้กับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการตายของปลาโลมากระโดและอาการบาดเจ็บของเต่าหญ้าต่อไป

5

ที่มา: แนวหน้า