Admin 29 มิ.ย. 2563

ป้องกันการละลายของธารน้ำแข็งในอิตาลี

1

ในภาคเหนือของอิตาลีนั้น มีรายงานว่าธารน้ำแข็งเปรเซนา (Presena glacier) ได้สูญเสียปริมาตรไปมากกว่า 1 ใน 3 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ความกังวลในสัญญาณความสูญเสียนี้ทำให้นักอนุรักษ์ พยายามที่จะหยุดยั้งให้ได้และต้องแข่งกับเวลา เมื่อการละลายของธารน้ำแข็งไม่เคยรั้งรอเช่นกัน ดังนั้น เมื่อฤดูเล่นสกีสิ้นสุดลง จึงมีการใช้ผ้าใบกันน้ำ สีขาวผืนใหญ่มาคลุมธารน้ำแข็งป้องกันแสงอาทิตย์

เนื่องจากพื้นธารน้ำแข็งเปรเซนามีการหดตัว อย่างต่อเนื่อง จึงต้องใช้ผ้าใบคลุมให้มากที่สุด ซึ่งมีการวางแผนว่าจะคลุมให้ได้ 100,000 ตารางเมตร ผ้าใบกันน้ำเป็นแบบจีโอเท็กซ์ไทล์ (Geotextile) ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ป้องกันการพังทลายของดิน ควบคุมอุณหภูมิดินและปริมาณน้ำ การนำมาคลุมธารน้ำแข็งก็เพื่อให้สะท้อนแสงอาทิตย์ และรักษาอุณหภูมิให้ต่ำกว่าผิวภายนอก เป็นการรักษาธารน้ำแข็งและหิมะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง

2

น้ำแข็งในแถบอัลไพน์กำลังได้รับการปกป้องจากภาวะโลกร้อน ซึ่งบริเวณชายแดนระหว่างแคว้นลอมบาร์เดียและภูมิภาคเทรนติโน อัลโต อาดิจ ได้มีการคลี่แผ่นผ้าใบคลุมหิมะเป็นแถบยาวครอบคลุมพื้นที่ที่ระดับความสูง 2,700-3,000 เมตร.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์