Admin 23 มิ.ย. 2563

The Exit : พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจกระทบปากน้ำปราณ ตอน 1

2

ตามแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) อีก 5 ปี ข้างหน้าเฉพาะในเขตเทศบาลปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการเตรียมการใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล

โครงการพัฒนาพื้นที่ที่เตรียมไว้มีทั้งท่าเรือเฟอร์รี่ ศูนย์การเรียนรู้ประมง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์กีฬา รวมถึงการสร้างเขื่อนคอนกรีตและปรับภูมิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ชาวบ้านในพื้นที่ยังคงมีความเห็นที่แตกต่างหลายคนอยากให้พัฒนาพื้นที่โดยเร็วแต่ก็มีอีกหลายคนที่หวั่นจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรชายฝั่งโดยเฉพาะหาดทรายที่อาจไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

หาดทรายเนื้อที่มากกว่า 40 ไร่ บริเวณปากแม่น้ำปราณ แม้จะเป็นหาดทรายที่เพิ่งงอกใหม่หลังการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปราณบุรี เมื่อปี 2542

แต่ที่นี่กลับกลายเป็นหาดทรายเพียงแห่งเดียวของตำบลปากน้ำปราณ ที่ผู้มาพักผ่อนริมชายฝั่งทะเลสามารถสัมผัสผืนทรายได้ทันทีที่เดินผ่านขอบถนนโดยไม่ผ่านเขื่อนคอนกรีตกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่ง เพราะตลอดแนวชายหาดอำเภอปราณบุรีระยะทางมากกว่า 8 กิโลเมตร มีเขื่อนลักษณะนี้แล้วแทบทั้งหมด

ชาวปากน้ำปราณหลายคน มีความกังวลหาดทรายบริเวณนี้อาจเปลี่ยนสภาพไป หลังลานจอดรถถูกสร้างขึ้น และปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ยอมรับ มีโครงการจะก่อสร้างท่าเรือเฟอร์รี่และพัฒนาพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว

"เรามีแผนพัฒนาเป็นท่าเรือเฟอร์รี่ ขณะนี้นโยบายก็เงียบ ๆ ไปอยู่ แต่เราได้เข้ามาทำบางส่วนไว้แล้วเช่นเทลานเพื่อรองรับท่าเรือ แล้วกรมเข้าท่าจะทำที่จอดเรือก่อนในบริเวณดังกล่าว " นายธงชัย สุณาพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ไม่เพียงท่าเรือเฟอร์รี่เท่านั้น แต่ตลอดแนวชายฝั่งในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ ยังมีโครงการก่อสร้างที่ต้องใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทเพื่อรองรับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระเบียงเศรษฐกิจเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งการซ่อมแซมท่าเรือที่มีอยู่เดิม สร้างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์กีฬา ลานคนเมือง ศูนย์เรียนรู้ประมง และศูนย์ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลตะวันตก ปากน้ำปราณ รวมถึงการซ่อมแซมเขื่อนคอนกรีตป้องกันคลื่นกัดเซาะชายฝั่งที่เสียหายและสร้างเพิ่มเติมในส่วนที่เหลืออีก 900 เมตร ซึ่งยังมีชาวปากน้ำปราณอีกหลายคนไม่เห็นด้วย เพราะเกรงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของคนชายฝั่ง

"เมื่อก่อนนี้ทุกเช้า ชาวประมงเรือเล็กจะตกหมึกขึ้นมาบริเวณนี้แล้วขายโดยตรง แต่ตอนนี้หมึกไม่มีแล้วต้องไปขึ้นที่ท่า เมื่อก่อนนี้การออกหาหมึก เมื่อเรือจะออกเห็นไฟสีเขียวเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว ก็จะไปหาแถวประจวบคีรีขันธ์ เขาสามร้อยยอด กุยบุรี มากกว่า" นายชัยทัต เถาลิโป้ ชาวบ้านปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าว

ชาวประมงคือกลุ่มแรกๆ ที่อาจได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาชายฝั่งที่นี่ เพราะโครงการก่อสร้างท่าเรือและศูนย์เรียนรู้ประมงอาจทับพื้นที่จอดเรือ ขณะที่เขื่อนคอนกรีตอาจเป็นอุปสรรคทำให้พวกเขาไม่สามารถนำเรือเข้าจอดริมชายฝั่งได้

ที่มา: ThaiPBS NEWS