Admin 19 มิ.ย. 2563

รื้ออีกขนำเฝ้าคอกหอยแครงนอกพื้นที่อนุญาต ชาวประมงพื้นบ้านยังออกทะเลจับลูกหอยขาย สร้างรายได้งาม

เจ้าของคอกหอยในอ่าวบ้านดอน เริ่มทยอยรื้อขนำที่สร้างนอกเขตอนุญาต หลังจังหวัดประกาศให้รื้อภายใน 60 วัน แต่ส่วนใหญ่ยังเฉย ด้านชาวประมงพื้นบ้านกว่า 100 ลำ ยังออกทะเลจับลูกหอยขายมีรายได้วันกว่า 500-1,000 บาท

189195_th

จากกรณีทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ออกประกาศให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร (ขนำเฝ้าหอย และโฮมสเตย์) หรือสิ่งใดๆ ที่ได้ก่อสร้างหรือติดตั้งในที่จับสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 12 มิ.ย. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ เป็นผู้ลงนาม และให้รื้อถอนให้เสร็จภายใน 60 วัน แต่ไม่ยากให้มีเหตุพิพาทกันอีก จึงยอมถอยออกมา

ล่าสุด วันนี้ (18 มิ.ย.) ที่บริเวณอ่าวบ้านดอน ในพื้นที่ อ.เมือง อ.พุนพิน และ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง ได้ส่งคนเข้ารื้อขนำขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นขนำขนาด 2 ชั้น และขนาดกลางที่เป็นชั้นเดียว เนื่องจากสร้างในพื้นที่นอกเขตที่อนุญาตให้เลี้ยงหอยแครงในพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นสถานที่ลูกหอยแครงเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งในวันนี้ทั้ง 3 อำเภอ ได้รื้อขนำอำเภอละ 1 แห่ง

339d421519a4f3b4b8fe88be390af2c4cd97db46019d01b71f2c9ea57d1580a5

หลังจากทางจังหวัดได้ออกประกาศให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง อาคาร (ขนำเฝ้าหอย และโฮมสเตย์) หรือสิ่งใดๆ ที่ได้ก่อสร้างหรือติดตั้งในที่จับสัตว์น้ำอ่าวบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนขนำอื่นๆ นั้นยังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือรื้อถอนแต่อย่างใด

สำหรับขนำที่มีการถอนในวันนี้ (18 มิ.ย.) และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา เป็นขนำที่ถูกรื้อถอนในพื้นที่ตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน และในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ เป็นขนำของผู้ประกอบการซึ่งเป็นหุ้นส่วนของกำนันคนดังในพื้นที่ อ.กาญจนดิษฐ์ ส่วนขนำในพื้นที่ อ.เมือง เป็นของกำนันคนดังในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี

ส่วนบรรยากาศการหาหอยของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านกว่า 100 ลำ หรือกว่า 300 คน ยังคงออกทะเลจับลูกหอยในพื้นที่ อ.เมือง มีรายได้วันละกว่า 500 บาท ซึ่งการหาในวันนี้มีลูกหอยที่เพิ่งเกิดใหม่และหอยขนาดใหญ่คละปะปน โดยมีพ่อค้าแม่ค้านำเรือมารับซื้อที่กลางทะเล ราคาหอยใหญ่จะรับซื้อในกิโลกรัมละ 110 บาท ส่วนลูกหอยรับซื้อในกิโลกรัมละ 200-300 บาท

8a4b26636ea

ส่วนพื้นที่ตำบลลีเล็ด อ.พุนพิน ที่มีเหตุพิพาทกันระหว่างผู้ประกอบการและกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ปรากฏว่าในพื้นที่เงียบสงบไร้เรือประมงพื้นบ้านเข้ามาจับลูกหอยเหมือนหลายวันที่ผ่านมา มีเพียงผู้ประกอบการส่งคนมาเฝ้าดูแลอยู่บนขนำ

โดยชาวประมงพื้นบ้าน บอกว่า วันนี้ยังมีผู้ประกอบการในพื้นที่ อ.เมือง มาขอร้อง และขับไล่ไม่ให้ลงหาหอยแครงในทะเล โดยอ้างว่านำหอยขาวมาปล่อยเลี้ยง ทั้งที่บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งลูกหอยเกิดขึ้นเอง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์