Admin 15 มิ.ย. 2563

ยินดี! ประจวบฯ พบเต่าตนุขึ้นวางไข่ครั้งแรกในรอบ 50 ปี

ชุมชนชายฝั่งแม่รำพึงช่วยกันทำคอกล้อมหลุมไข่เต่าหาดบ้านอ่าวเทียน ป้องกันรบกวนการฟักตัว หลังพบแม่เต่าตนุขึ้นวางไข่เกือบ 100 ฟอง นับเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี และเป็นผลจากการช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

563000004755001

นายปราโมทย์ ชุ่มเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชาวประมงพื้นบ้าน และชาวบ้านในชุมชนช่วยกันดูแลกั้นคอกล้อมบริเวณหลุมไข่เต่าชายหาดบ้านอ่าวเทียน ใกล้ท่าเรือน้ำลึกบางสะพาน เพื่อป้องกันการรบกวน หลังพบว่าแม่เต่าตนุ อายุประมาณ 10 ปี ขึ้นมาวางไข่ 80 ฟอง

พร้อมกันนี้ ยังติดป้ายให้ข้อมูลของเต่าตนุ และแนวทางการปฏิบัติ นับจากวันที่แม่เต่าวางไข่เป็นต้นไป จนกว่าลูกเต่าจะฟักตัว ซึ่งใช้เวลาประมาณ 50-55 วัน สำหรับการวางไข่ของเต่าตนุโดยธรรมชาติบริเวณหาดบ้านอ่าวเทียนในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี หลังจากชาวบ้านร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.

ที่มา: สำนักข่าวไทย