Admin 15 มิ.ย. 2563

เช็กที่นี่ อุทยานฯ 155 แห่ง ที่ใดเปิดบ้างในวันที่ 1 ก.ค. นี้

กรมอุทยานฯ เปิดรายละเอียดอุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง พร้อมจำนวนนักท่องเที่ยวที่รองรับได้

5

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีการเปิดให้บริการอุทยานแห่งชาติ 127 แห่ง จะมีอุทยานแห่งชาติ 64 แห่ง เปิดให้บริการได้ 100% และอุทยานแห่งชาติอีก 63 แห่ง จะเปิดให้บริการแค่บางส่วนของพื้นที่ ส่วนอีก 28 แห่ง จะยังคงปิดให้บริการอยู่

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ไม่เท่ากันในแต่ละอุทยานอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

8a4b236ea 8a4b26636ea 339d421519a4f3b4b8fe88be390af2c4cd97db46019d01b71f2c9ea57d1580a5

ข้อมูลและภาพจาก ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ที่มา: PPTV ONLINE