Admin 29 พ.ค. 2563

ดีที่สุดในรอบ 20 ปี ลูกเต่ามะเฟืองฟักจากไข่รอดมากถึง 351 ตัว

ว้าว! มาคลายเครียดจากโควิด-19 กับความน่ารัก ดุ๊กดิ๊ก ของลูกเต่ามะเฟืองทะเลอันดามัน 351 ตัว มากที่สุดในรอบกว่า 20 ปี

8a4b26636ea

ช่วงนี้หลายๆ คนกำลังเครียดกับสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลืมไปว่า ยังมีอีกหลายชีวิตที่กำลังเกิดใหม่ในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน นั่นก็คือลูกเต่ามะเฟือง ที่แม่เต่าทยอยขึ้นมาวางไข่ในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา คือตั้งแต่ พ.ย.62-เม.ย.63 ซึ่งมีจำนวนมากถึง 11 รัง โดยเป็นจำนวนมากที่สุดของการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟืองในรอบ 40 ปี ที่พบการวางไข่ของเต่ามะเฟือง จำนวน 9 รังในปี 2542 หลังจากนั้นการพบเห็นเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่มีน้อยลงจนแทบไม่เห็นอีกเลย ยกเว้นปีที่ผ่านมาที่เริ่มพบว่าขึ้นมาวางไข่อีกครั้ง

หลังจากพบเต่าขึ้นมาวางไข่ กรม ทช. ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย กรม ทช. ฐานทัพเรือพังงา อุทยานฯ อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน บ.TOT และพี่น้องประชาชน เพื่อร่วมปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต รวม 7 แห่ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน (พฤศจิกายน 2562-เมษายน 2563) เพื่อเฝ้าระวัง ดูแล และอนุบาลลูกเต่ามะเฟือง

ตั้งแต่แม่เต่าเริ่มวางไข่รังแรก เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2562 ปากน้ำท้ายเหมือง จ.พังงา รังที่ 2 เมื่อวันที่ 27 พ.ย.62 บ้านบ่อด่าน จ.พังงา รังที่ 3 วันที่ 4 ม.ค.63 เขาหน้ายักษ์ จ.พังงา รังที่ 4 วันที่ 10 ม.ค.63 หาดในทอน จ.ภูเก็ต รังที่ 5 วันที่ 13 ม.ค.63 บ้านบ่อดาน จ.พังงา รังที่ 6 วันที่ 19 ม.ค.63 บ้านบ่อด่าน จ.พังงา รังที่ 7 วันที่ 19 ม.ค.63 หาดทรายแก้ว จ.ภูเก็ต รังที่ 8 วันที่ 31 ม.ค.63 หน้าวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จ.พังงา รังที่ 9 วันที่ 7 ก.พ.63 หาดไม้ขาว จ.ภูเก็ต รังที่ 10 วันที่ 9 ก.พ.63 บ้านบ่อดาน จ.พังงา และรังที่ 11 วันที่ 10 ก.พ.63 เกาะคอเขา จ.พังงา

อย่างไรก็ตาม หลังแม่เต่าขึ้นมาวางไข่จะใช้เวลาประมาณ 55-65 วัน ลูกเต่ามะเฟืองจึงจะฟักตัวออกจากไข่ จากจำนวน 11 รัง พบว่ามี 1 รังที่ถูกคนร้ายขโมย และมี 9 รังที่มีลูกเต่าฟักออกมาเป็นตัว เนื่องจากมี 1 รังที่ไม่มีการผสมน้ำเชื้อ

339d421519a4f3b4b8fe88be390af2c4cd97db46019d01b71f2c9ea57d1580a5

จากจำนวน 9 รัง พบว่ามีลูกเต่ามะเฟืองจำนวน 351 ตัว ที่สามารถกลับลงทะเลได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนับว่าเป็นจำนวนลูกเต่าที่รอดมากที่สุดในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม โอกาสที่ลูกเต่าจะรอดเป็นเต่าเต็มวัยมีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ และการไม่ทำลายทำธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่ดีหลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ธรรมชาติได้พักผ่อนและกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้ถูกย่ำยีมาอย่างยาวนาน

จนถึงวันที่จัดการไข่รังที่ 11 ที่หาดไม้ขาว ในวันที่ 16 เมษายน 2563 เสร็จเรียบร้อย โดยมีลูกเต่ามะเฟืองฟักเป็นตัวและปล่อยคืนลงสู่ทะเลอันดามันได้รวม 351 ตัว นับเป็นผลสำเร็จอย่างมากที่สุดในรอบ 20 ปี โดยสถิติเดิมที่เต่ามะเฟืองเคยขึ้นมาวางไข่มากสุดในปี 2542 อยู่ที่ 9 รังเท่านั้น

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์