Admin 18 พ.ค. 2563

จีนใช้ดาวเทียมของตัวเองวัดยอดเอเวอเรสต์

330810

ทางการจีนอยู่ระหว่างส่งคณะสำรวจขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์บนเทือกเขาหิมาลัย เพื่อวัดความสูงยอดเอเวอเรสต์ ซึ่งการวัดความสูงของจีนเมื่อช่วงปี 2518 อยู่ที่ 8,848.13 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และการวัดความสูงเมื่อช่วงปี 2548 อยู่ที่ 8,844.43 เมตร การวัดระดับความสูงยอดเอเวอเรสต์ของจีนอาศัยข้อมูลจากดาวเทียม “เป่ยตู”--Baidou ซึ่งเป็นคู่แข่งกับระบบจีพีเอสของสหรัฐฯ

ทีมงานสำรวจของจีนอาศัยช่วงเวลาที่ยอดเขาเอเวอเรสต์ปิดฤดูกาลปีนเขาและเนื่องจากภัยระบาดของโควิด-19 โดยคณะสำรวจตั้งเป้าปีนถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ในช่วงวันศุกร์ 22 พ.ค.ถ้าสภาพอากาศไม่เลวร้าย ทั้งนี้ ยอดเขาเอเวอเรสต์สามารถปีนขึ้นได้ทั้งจากฝั่งจีนและฝั่งเนปาล โดยรัฐบาลจีนสำรวจวัดความสูงยอดเอเวอเรสต์อย่างเป็นทางการแล้ว 6 ครั้ง พร้อมกันนี้ ทางการจีนตั้งเป้าส่งทีมงานขึ้นไปเก็บขยะบนยอดเขาเอเวอเรสต์ด้วย แต่ก็ขาดแคลนนักปีนเขาที่เชี่ยวชาญ

ก่อนหน้านี้ เมื่อปีที่แล้วนักปีนเขาจำนวนมากพากันพยายามปีนพิชิตยอดเอเวอเรสต์ แต่มีหลายคนเสียชีวิต ส่วนผู้ปีนพิชิตได้สำเร็จมีจำนวน 876 ราย ขณะที่ปีนี้ผลกระทบจากโควิด-19 ทำให้นักปีนเขาน้อยลง ส่งผลกระทบถึงเหล่าผู้นำทาง หรือ “เชอร์ปา” ต้องสูญเสียรายได้ลงมาก.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์