Admin 18 พ.ค. 2563

ทะเลพาตะกอนเลนรุกกลืนหาดทราย ชาวประมงท่าศาลาเดือดร้อนหนักนำเรือเข้าฝั่งไม่ได้

ชาวประมงพื้นบ้านใน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เดือดร้อนหนัก หลังนิเวศชายฝั่งเปลี่ยนสภาพอย่างรุนแรง ทะเลพาตะกอนเลนรุกกลืนหาดทรายแห้งกลายเป็นดินเหนียว จนไม่สามารถนำเรือเข้าฝั่งได้

8a4b236ea

ที่ชุมชนประมงบ้านบ้านบางใบไม้ บ้านในถุ้ง ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ที่กำลังประสบปัญหานิเวศชายฝั่งเปลี่ยนสภาพอย่างรุนแรง ในฤดูมรสุมปีนี้ยิ่งรุนแรงหนัก หลังจากคลื่นลมได้ซัดเอาตะกอนเลนมาทับถมบริเวณชายหาด ซึ่งเป็นจุดจอดเรือของชาวประมงพื้นบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณย่านนี้ จนส่งผลให้ไม่สามารถนำเรือเข้าฝั่งได้ตามวิถีชีวิตปกติ ต้องสร้างจุดจอดเรือโดยใช้แรงงานคน พยายามลากตะกอนเลนเปิดร่องน้ำให้เรือเข้าออกจากฝั่งได้ แต่ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกำลังทำให้เกินกำลังชาวประมงพื้นบ้านที่จะช่วยกันแก้ไขพื้นที่ชุมชนตัวเอง หลังจากตะกอนเลนเริ่มแข็งตัวกลายเป็นดินเหนียวแข็ง

8a4b26636ea

นายเจริญ โต๊ะอีแต แกนนำชาวประมงพื้นบ้าน เปิดเผยว่า ได้ศึกษาข้อมูลค้นคว้าหาต้นตอการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศเช่นนี้ จากเดิมที่เป็นหาดทรายสวยงาม ความเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549-2550 เป็นต้นมาเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาสำคัญคือการขุดลอกร่องน้ำสำหรับเรือขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นอ่าวปากพนัง ร่องอ่าวปากนคร ร่องน้ำท่าศาลา แล้วนำดินที่ได้จากการขุดอกไปทิ้งกลางทะเลไม่ไกลพอ ทำให้คลื่นลมซัดกลับเข้ามาหาฝั่งจนเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก

"ชาวบ้านพยายามที่จะแก้ไขปัญหาด้วยภูมิปัญญา เช่น การใช้ไม้ไผ่ การใช้อุปกรณ์ที่ดัดแปลง พอบรรเทาได้บ้าง แต่ระยะหลังความรุนแรงของการซัดตะกอนเข้าหาฝั่งเพิ่มมากขึ้น ระยะแรกจะอยู่ในสภาพเลนตมเหลวข้นไม่สามารถขุดได้ แต่หลังจากน้ำเริ่มลดจะเริ่มแข็งตัวอย่างรวดเร็ว มีการแข็งตัว และยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ เกินกำลังชุมชนที่จะใช้แรงงานแก้ไข ทำได้แค่พยายามเปิดร่องน้ำพอให้เรือเข้าออกได้เป็นจุดๆ" นายเจริญ กล่าว

สำหรับพื้นที่ย่านนี้ เดิมมีรายงานเป็นย่านท่องเที่ยวทางทะเลที่เก่าแก่ของชาวนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นหาดทรายขาวสวยงาม เช่น หาดสระบัว หาดแสงทอง หาดในถุ้ง เป็นที่นิยมท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดของชาวนครศรีธรรมราช แต่ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา สภาพนิเวศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้กลืนหาดทรายขาวดั้งเดิมไปจนสิ้นสภาพตลอดแนวกว่า 15 กิโลเมตร

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์