Admin 7 พ.ค. 2563

"ปะการัง" เกาะยูงเมืองกระบี่ ฟื้นตัว70% หลังห้ามทำธุรกิจท่องเที่ยว

8a4b26636ea

5 พฤษภาคม 2563 นายวรพจน์ ล้อมลิ้มหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี เปิดเผยว่าเมื่อช่วงวันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายศึกษาวิจัยอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ได้ลงสำรวจแนวปะการังเกาะยูง พื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวนางอำเภอเมือง เขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ที่ระดับความลึกของน้ำทะเลประมาณ 3 เมตร พบมีปะการังปกคลุมพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 โดยพบปะการังเขากวางเป็นชนิดเด่น ปลาชนิดเด่นในแนวปะการังได้แก่ปลาสลิดหินลายบั้ง สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังชนิดเด่นได้แก่ หอยมือเสือ เม่นหนามยาว และผลการตรวจสอบยังไม่พบปะการังฟอกขาว

339d421519a4f3b4b8fe88be390af2c4cd97db46019d01b71f2c9ea57d1580a5

ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ใต้ทะเลเกาะยูงได้พื้นตัวสวยงาม เนื่องจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา- หมู่เกาะพีพี ได้ ประกาศปิดเกาะยูง ต่อเนื่องมาเกือบ 4 ปี ไม่มีกิจกรรมท่องเที่ยว เพื่อการฟื้นฟูปะการังฟอกขาว และระบบนิเวศ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการนำเที่ยวเป็นอย่างดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ที่ได้ทำการฟื้นฟูและคอยดูแล มาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา: แนวหน้า