Admin 7 พ.ค. 2563

ตื่นตา "ฝูงโลมาปากขวด" กว่า 50 ตัว ว่ายน้ำเล่นรอบหมู่เกาะสิมิลัน

เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน พบฝูงโลมาปากขวดกว่า 50 ตัว ว่ายน้ำเล่นรอบหมู่เกาะสิมิ?ลัน จ.พังงา ในช่วงปิดการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด-19

5 (1)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นายทัศเนศวร์ เพชรคง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ชุดปฏิบัติการ 4 ได้ออกปฏิบัติการลาดตระเวน ตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช พื้นที่รับผิดชอบ ในช่วงปิดการท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เส้นทางการลาดตระเวนช่วงหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะ 8) ถึง เกาะหูยง (เกาะ 1) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ได้พบฝูงโลมาปากขวด ประมาณ 50 ตัว บริเวณทางทิศตะวันตก ของเกาะปายัง (เกาะ 2) ประมาณ 1.5 กิโลเมตร ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ถ่ายภาพไว้ โดยฝูงโลมาปากขวดที่พบมีจำนวนประมาณ 50 ตัว

จากการตรวจพบของชุดปฏิบัติการที่ 4 ซึ่งเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ได้พบฝูงโลมาจำนวนประมาณ 100 ตัว ที่บริเวณใกล้เกาะบอน ขณะที่ชุดปฏิบัติการที่ 1 ก็พบฝูงโลมาที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโลมาฝูงเดียวกันหรือไม่

ที่มา: คมชัดลึก