Admin 17 เม.ย. 2563

มลพิษชายฝั่งส่งผลต่อพันธุกรรมปะการัง

_111700678_92460330_215684506366651_1391583817814245376_n

เมื่อเร็วๆนี้มีการศึกษาใหม่ของนักวิจัยจากวิทยาลัยมหาสมุทร ธรณีศาสตร์ และเทคโนโลยีมาโนอา แห่งมหาวิทยาลัยฮาวาย ในสหรัฐอเมริกา พบว่า สิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นนั้น มีผลกระทบอย่างมากต่อองค์ประกอบทางพันธุกรรมของประชากรแนวปะการังในฮาวาย

การศึกษาได้ระบุถึงความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมที่ใกล้ชิด ระหว่างปะการังใกล้ชายฝั่งในอ่าว Maunalua, Oahu และจากแหล่งอื่นๆในเมาวีตะวันออก รวมถึงแนวปะการังจากเกาะเดียวกัน แต่ไกลออกไปนอกชายฝั่ง โดยยืนยันว่ามีการสูญเสียส่วนผสมของรูปแบบของยีนต่างๆ ในสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าจีโนไทป์ (genotype) ที่ละเอียดอ่อนอย่างต่อเนื่องในประชากรปะการังใกล้ชายฝั่ง และสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียดนั้นมาจากการใช้ที่ดินที่ไม่ดีและมลภาวะชายฝั่ง

ความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ลดลงนี้ทำให้ความยืดหยุ่นของแนวปะการังลดลง ซึ่งการวิจัยดังกล่าวให้ข้อมูลที่สำคัญต่อผู้รับผิดชอบจัดการแนวปะการังในฮาวายและทั่วโลก ที่กำลังพัฒนาแนวทางและวางแผนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและฟื้นฟูแนวปะการัง.

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์