Admin 16 ต.ค. 2562

กรมโยธาฯ ร่วมบริษัทที่ปรึกษาจัดเวทีรับฟังความเห็นชาวเกาะช้าง สร้างท่าเทียบเรือแห่งใหม่

กรมโยธาธิการฯ ร่วมบริษัทที่ปรึกษาจัดเวทีรับฟังความเห็นชาวเกาะช้าง เดินหน้าโครงการสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะแห่งใหม่ที่ด่านเก่า ลดปัญหาความแออัด อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ทิศทางเป็นไปด้วยดี

562000010253301

1ใน 3 แบบก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวแห่งใหม่ จ.ตราด

จากกรณีที่ จ.ตราด ได้จัดทำเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จ.ตราด เกี่ยวกับโครงการพัฒนาท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่ เพื่อการท่องเที่ยว ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง ครั้งที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาความแออัดในการเดินทางไปยังเกาะช้างของทั้งนักท่องเที่ยว และรถยนต์จนทำให้เสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก

โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท ออโรส จำกัด และบริษัทพิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการ เพื่อพัฒนาท่าเรือสาธารณะบริเวณท่าเทียบเรือบ้านด่านใหม่ ต.เกาะช้าง เพื่อให้เป็นท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวทดแทนท่าเรือเดิมที่มีสภาพเก่า ชำรุดและคับแคบ และเป็นทางเลือกในการเดินทางของนักท่องเที่ยวนั้น

562000010253303

เบื้องต้น บริษัทที่ปรึกษาได้ร่างรูปแบบการพัฒนาท่าเทียบเรือไว้ 3 แบบ โดยรูปแบบแรกและรูปแบบที่ 2 จะมีความยาวของสะพานท่าเทียบเรือประมาณ 550 เมตร แต่จะมีความแตกต่างด้านรายละเอียดของตัวสะพานที่แตกต่างกัน

ส่วนรูปแบบที่ 3 จะมีความยาวของสะพานท่าเทียบเรือประมาณ 720 เมตร

ทั้งนี้ ชาวเกาะช้างที่ประกอบด้วยหลายภาคส่วนได้เสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในหลายประเด็นเพื่อให้บริษัทที่ปรึกษาฯ นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ และจะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในอีก 3 เดือนข้างหน้า

562000010253305

น.ส.จารุวรรณ จินตกานนท์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ตราด กล่าวว่า การมีท่าเทียบเรือแห่งใหม่และเปิดให้บริการในลักษณะท่าเทียบเรือสาธารณะที่จะช่วยในเรื่องการขนย้ายนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถนำรถยนต์ขึ้นฝั่งไปยังเกาะช้างได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวไม่ต้องการไปรอขึ้นลงเรือผ่านท่าเรือเฟอร์รี่ ที่ต้องใช้เวลานาน 2-3 ชั่วโมง

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์