Admin 25 ก.ย. 2562

จ.พังงา แจกหน้ากากอนามัย หลังค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน

หมอกควันไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย กระทบ 8 จังหวัดใต้ ที่จังหวัดยะลาหนักสุด ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพังงา เร่งแจกจ่ายหน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์งดกิจกรรมกลางแจ้งหลังค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

b57a985d07e7

แพทย์หญิงทิพยรัตน์ ต้นสกุล ประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพังงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพังงา นำทีมออกแจกจ่ายหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณโล่งแจ้ง บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์หมอกควันไฟป่าอินโดนีเซีย ขณะที่ทางสาธารณสุขจังหวัดพังงา แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เนื่องจากปริมาณค่าฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐาน เบื้องต้นแนะนำให้หาหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าระบบทางเดินหายใจ สำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าคนทั่วไปควรสังเกตอาการและสำรองยาให้เพียงพอ งดออกกำลังกาย หรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง เมื่อเริ่มมีอาการให้รีบปรึกษาแพทย์

ด้านกรมควบคุมมลพิษรายงานสภาพอากาศภาคใต้เช้านี้ ที่เวลา 10.00น. ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุม 8 จังหวัด สารมลพิษทางอากาศตรวจพบเกินมาตรฐาน อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมากที่สุดที่ ต.สะเตง อ.เมือง ยะลา มีค่าฝุ่น PM 2.5 อยู่ที่ 89 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือที่ ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส 74ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 71 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ต.พิมาน อ.เมือง จังหวัดสตูล 65 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ต.บ้านควน อ.เมือง จังหวัดตรัง 52 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ตำบลตลาดใหญ่ อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต และที่ ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จังหวัดพัทลุง วัดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้เท่ากันที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ที่มา:PPTV ONLINE