Admin 25 ก.ย. 2562

"ดร.ธรณ์" เตรียมแผนทำ "มาเรียมโปรเจค" หวังอนุรักษ์พะยูนและสัตว์หายาก

ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เผยได้มีการประชุมคณะกรรมการทะเลแห่งชาติ นำเสนอแผนอนุรักษ์พะยูนและสัตว์หายาก ภายใต้ "มาเรียมโปรเจค" กำหนดเวลาตั้งแต่ปี 2563-2565 กรมทะเลยืนยันว่า จะมีพะยูนเพิ่มเป็น 280 ตัวใน 3 ปี

562000009507701

เมื่อวันที่ 23 ก.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Thon Thamrongnawasawat" หรือ ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมเผยว่า ได้มีการประชุมคณะกรรมการทะเลแห่งชาติ นำเสนอแผนอนุรักษ์พะยูนและสัตว์หายาก ภายใต้ "มาเรียมโปรเจค" ซึ่งแผนดังกล่าวถือว่าใหญ่ที่สุดตั้งแต่เมืองไทยทำเรื่องนี้มา กำหนดเวลา 3 ปี 2563-2565 ประกอบด้วย

1.)แผนดูแลพื้นที่อาศัยพะยูน 12 แห่ง (สำรวจ/ตรวจการ/เครือข่าย/ดูแลฟื้นฟูแหล่งหญ้ามาตรการท่องเที่ยว)

2.)แผนศูนย์ช่วยชีวิตหลัก 2 แห่ง รอง 5 แห่ง ที่พักพิงสัตว์พิการ พัฒนาบุคลากร ฯลฯ

3.)แผนพิพิธภัณฑ์สัตว์หายาก/ศูนย์เรียนรู้/โรงเรียน/หลักสูตรรณรงค์/วันพะยูนแห่งชาติ/วิจัย ฯลฯ เป็นแผนระดับชาติที่ไม่ใช่ช่วยเฉพาะพะยูน แต่หมายถึงสัตว์หายากต่างๆ และผู้คนในท้องถิ่น

หากผ่านคณะรัฐมนตรี และได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผน กรมทะเลยืนยันว่า จะมีพะยูนเพิ่มเป็น 280 ตัวใน 3 ปี แผนดังกล่าวยังตรงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านทะเลและแผนปฏิรูปประเทศ

ที่มา:MGR ONLINE