Admin 10 ก.ย. 2562

อบจ.เชียงใหม่หนุนสร้างหอกรองอากาศแก้หมอกควัน

874b53c2a271

ภาคเหนือ เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เผชิญกับปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นประจำทุกปี แม้จะมีความพยายามในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควร ล่าสุดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเชิญนักวิจัยจากจีนมาช่วยสร้างหอคอยกรองอากาศเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

แบบจำลองหอคอยกรองอากาศเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันที่ Shanghai Institute of Ceramics Chinise Academy of Sciences คิดค้นและพัฒนาขึ้น ซึ่งได้นำมาแสดงให้กับคณะผู้บริหารจากจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครั้งเดินทางไปศึกษาดูงานที่สถาบันดังกล่าวในนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ถึง 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ เปิดเผยว่า เทคโนโลยีและองค์ความรู้ดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ในการนำมาใช้ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควันและค่าฝุ่นละออง PM2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการหาปรึกษาหารือเบื้องต้นกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และคณบดีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มองว่ามีความเป็นไปได้และเตรียมที่จะเชิญทีมนักวิจัยจากสถาบันดังกล่าวจากประเทศจีนเยือนเชียงใหม่ เพื่อลงพื้นที่จริงเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ออกแบบหอคอยกรองอากาศที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของจังหวัดเชียงใหม่ โดยร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

43f68c82a8e0

สำหรับหลักการทำงานของหอคอยกรองอากาศที่สถาบันแห่งนี้คิดค้นพัฒนาขึ้นนั้นจะมีกระจกที่เคลือบด้วยวัสดุพิเศษที่คิดค้นขึ้นมา ส่วนบริเวณฐานจะเป็นน้ำและมีช่องระบายอากาศ วิธีการทำงานจะอาศัยหลักการที่ว่าอากาศร้อนจะลอยขึ้นสู่ด้านบนด้วยการอาศัยแสงอาทิตย์ทำให้กระจกมีความร้อน และดูดอากาศจากด้านล่างผ่านปล่องขึ้นมา แล้วดักจับฝุ่นละอองที่สุดท้ายจะหลุดและสลายตัวลงไปในน้ำที่อยู่ด้านล่าง

ที่มา:PPTV ONLINE