Admin 20 ส.ค. 2562

ผู้ว่าฯ ตรัง สั่งเพิ่มความเข้มข้นจัดการขยะต้นน้ำถึงทะเล

การตายของพะยูนน้อย ‘มาเรียม’ ทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประกาศเพิ่มความเข้มข้นในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นน้ำถึงทะเล

3f6c2a6ae1c1

เมื่อวันที่ (18 ส.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราช การจังหวัดตรัง นำเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 200 คน ไปช่วยกันเก็บขยะที่หาดปากเมง อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม พบสิ่งของในครัวเรือน ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก อวน ตาข่าย และเครื่องมือประมง โดนคลื่นซัดมากองบนชายหาดเป็นจำนวนมาก ขยะส่วนใหญ่ที่พบเชื่อว่าโดนคลื่นซัดขึ้นมาจากท้องทะเล หรือที่ชาวเลเรียกว่า คลื่นล้างท้องทะเล มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณขยะที่ถูกทิ้งในใต้ท้องทะเล

นายลือชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า การแก้ปัญหาขยะทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกว่า จังหวัดตรังได้ทำมาก่อนหน้านี้แล้ว ว่าปลอดโฟม ปลอดพลาสติก เป็นวาระของจังหวัดอยู่แล้ว แต่ก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดทะเลจะเป็นจุดสำคัญที่ต้องเข้มข้นกว่านี้ ส่วนคนที่มาใช้บริการทางทะเลก็ต้องมีสำนึกในเรื่องนี้เช่นกัน

โดยจังหวัดตรังกำลังทำอีกอย่างนอกจากปลอดโฟม ปลอดพลาสติก คือ ปลอดหลอดพลาสติก ต้องขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเตรียมกระป๋องน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และวันนี้เราพยายามสื่อสารกับผู้ประกอบการเรื่องกำจัดขยะที่จะนำลงทะเล เราต้องเริ่มต้นที่เราก่อน คือ การปลูกจิตสำนึกต้องมีความเข้มข้น

ด้านจังหวัดกระบี่ เครือข่ายสมาคมคนรักเล กระบี่ เปิดเผยข้อมูลการทำงานของ อาสาสมัครคุ้มครองเฝ้าระวัง และพัฒนาพื้นที่และเขตอนุรักษ์พะยูนและระบบนิเวศชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในช่วงที่ผ่านมา ยังพบการลักลอบใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน ได้แก่ อวนทับหิน อวนจมปลากระเบน และเบ็ดราไวย์ ในพื้นที่แหล่งหญ้าทะเล จึงต้องรณรงค์เรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูนต่อไป

ที่มา:PPTV ONLINE