Admin 13 ส.ค. 2562

"โกบี้ เดอะ ฟิช" ต้นแบบทิ้งขยะชายหาด

ปัญหาวิกฤติขยะพลาสติกบริเวณชายหาดและในท้องทะเลนับวันจะมีมากขึ้น ส่งผลให้ปลาจำนวนมากต้องจบชีวิตเนื่องจากคิดว่าพลาสติกเป็นอาหารของพวกมัน

888

        พลาสติกในทะเลทั้งหลายเหล่านั้น เกิดจากน้ำมือของคนที่ขาดจิตสำนึก ต้องปลุกจิตสำนึก ช่วยกันรณรงค์ให้คนทิ้งขยะในภาชนะที่เตรียมไว้เพื่อลดปัญหา เนื่องในโอกาส วันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2562 วันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา รร.เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน ได้จัดกิจกรรม “โกบี้เดอะ ฟิช” เพื่อสร้างจิตสำนึกรณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยนำ ถังขยะรูปตัวปลาขนาดใหญ่ มาตั้งไว้บริเวณชายหาดเป็นการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสร้างภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชายหาดให้กับหัวหินด้วย นางเดือนเพ็ญ เพ็งเกษม ผอ.ฝ่ายควบคุมคุณภาพ รร.เซ็นทาราแกรนด์ฯ หัวหิน บอกว่า การออกแบบที่เราใช้เป็นรูปปลาเนื่องจากเห็นว่าปลาชอบกินขยะที่เป็นพลาสติกเพราะนึกว่าเป็นอาหาร

จากการติดตามข่าวจะเห็นว่าปลาตายเยอะมาก โดยเฉพาะสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในทะเล เนื่องจากการกินขยะพลาสติกพวกนี้ เลยคิดว่าปลานี่แหละน่าจะสื่อความหมายได้ดีที่สุดและเข้าถึงกับทุกคนได้หลังจากที่จัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อสะท้อนวิกฤติขยะพลาสติกจากบนชายหาดและในท้องทะเลอย่างต่อเนื่องเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งเดือนเศษสามารถรวบรวมขยะพลาสติกได้น้ำหนักรวมถึง 200 กก. ขยะเหล่านี้ได้ส่งมอบให้เทศบาลเมืองหัวหินนำไปทำเป็นขยะรีไซเคิลตามกระบวนการต่อไป กิจกรรม “โกบี้ เดอะ ฟิช” ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะผลักดันและส่งเสริมการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น!!!

ที่มา:ไทยรัฐออนไลน์