Admin 8 ส.ค. 2562

เยาวชนปากพนัง อนุรักษ์ทะเลไทย

A.-696x392

     เยาวชนอนุรักษ์ทะเล  เพื่อร่วมปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตสำนึกปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องทะเล บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการและลงทุนในโครงการ ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย

จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล “Rejuvenating the Oceans” ร่วมกับ EEC Thailand ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านบางแรด ในพื้นที่โครงการลมลิกอร์ของบริษัท อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

03A-1-696x465

กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ทะเล “Rejuvenating the Oceans” เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่ให้น้องๆ และคณะครูเรียนรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ทะเลจากห้องเรียนวิชาสมุทรศาสตร์ ทฤษฎีการดำน้ำเชิงอนุรักษ์ ห้องปฏิบัติการปลาทะเล ก่อนออกไปเรียนรู้สภาพแวดล้อมจริงในทะเลที่มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพระดับต้นๆ ของบริเวณอ่าวไทย และเรียนรู้การดำน้ำเพื่อศึกษาชนิดพันธุ์ปลาและปะการังหลากชนิดเชิงอนุรักษ์ รวมถึงการทดสอบคุณภาพน้ำทะเลและเรียนรู้การจำแนกชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตทางทะเล

“ไม่เคยดำน้ำครับ สนุก ตื่นเต้นมาก โลกใต้น้ำเหมือนที่เคยดูในทีวีเลย ผมชอบปลิงกับหอยเม่นที่สุดครับ”น้องยูฟ่า ด.ช.จิรายุ สุกใส ร่วมบอกเล่า

07A-1-696x464

ส่วน น้องเมฆ ด.ช.ปัญญพนธ์ ศรีวิรัตน์ บอกว่า “ไม่เคยรู้มาก่อนว่าน้ำทะเลวัดค่าต่างๆ ได้ด้วย เป็นการทดลองที่สนุกมากครับ ผมอยากทำงานแบบนี้ เป็นนักวิทยาศาสตร์ แล้วทำงานใกล้ๆ บ้าน จะได้ช่วยกันดูแลรักษาทะเลบ้านผมครับ”

น้องใบเฟิร์น ด.ญ.สุพิชชา โกอินต๊ะ กล่าวว่า “อยากให้ทะเลไม่มีขยะค่ะ ต่อไปหนูจะช่วยเก็บขยะและไม่ทิ้งขยะลงในทะเล เพื่อช่วยอนุรักษ์ทะเลไทยให้สวยงามแบบนี้ต่อไป ตอนนี้หนูยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆ ทำแค่นี้ก่อนค่ะ”

09-2-696x464

กิจกรรมนี้นับเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์ท้องทะเลให้น้องๆ โดยคาดหวังว่าการเรียนรู้ในครั้งนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นพลังสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ดีงามต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยการดำเนินชีวิต “รบกวนโลกให้น้อยลง” ให้ได้มากที่สุด

ที่มา:ข่าวสด