Admin 7 ส.ค. 2562

ผู้ว่าฯชี้ไฟป่าพรุควนเคร็งฝีมือมนุษย์ เร่งดับไฟเหลือ 4 จุดให้อยู่ในวงจำกัด

ผู้ว่าฯมั่นใจเหตุไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งเกิดจากความตั้งใจ กำชับนายอำเภอในพื้นที่ออกมาตรการเข้มดูแลผืนป่า ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดเหลือเพียง 3 จุดในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอีก 1 จุดในเขตอุทยานแห่งชาติ

image_big_5d4944d0341a0

วันที่ 6 ส.ค.62  ที่กองอำนวยการควบคุมไฟป่า ป่าพรุควนเคร็ง ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปฏิบัติการเพื่อควบคุมพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง และตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์

       นายจำเริญ กล่าวว่าไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งครั้งเกิดขึ้นนับเป็นวันที่ 9 แล้วทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดโดยเหลือพื้นที่ที่ยังมีเหตุการณ์ไฟไหม้ 3 จุด ในพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ และอีก 1 จุด ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด โดย 3 จุดในเขตพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ หากไม่มีปัจจัยเรื่องกระแสลมมาซ้ำเติม คาดว่าจะสามารถดับไฟที่ลุกไหม้ในเชิงคุณภาพได้ในภาย 1-2 วันนี้ ขณะที่ในส่วนของไฟไหม้ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าพรุควนเคร็ง อำเภอชะอวด ซึ่งการออกปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ค่อนข้างยากลำบากต้องใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปหลายกิโลเมตร ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องบินของกองทัพอากาศและกองทัพบก เพื่อลำเลียงน้ำเข้าดับไฟ แต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ไฟไหม้ทั้ง 4 จุดดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว

image_big_5d4944b0443ca

สำหรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ ผู้ว่าฯนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบายในการเข้าดำเนินการดับไฟแก่เจ้าหน้าที่ โดยกำชับให้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประสานงานกับทุกฝ่าย เนื่องจากในขณะนี้มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่จากภาคส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและยุติสถานการณ์ในเร็ววัน พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเพิ่มจำนวน 10 เครื่อง จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อระดมสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟในเชิงคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้สั่งกำชับนายอำเภอในพื้นที่เพื่อใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้าที่และกำหนดมาตรการเข้มข้นในการป้องกันการเกิดไฟป่าและการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าพรุ เนื่องจากมั่นใจว่าเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเกิดจากการกระทำของมนุษย์

image_big_5d4944ba8d549

ส่วนสถานการณ์ล่าสุด ประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลการะเกด ตำบลเขาพระบาท และตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ ได้รับผลกระทบแล้วกว่า 4,000 ครัวเรือน ซึ่งหน่วยแพทย์จากสถานพยาบาลต่างๆ ได้เข้าทำการตรวจรักษา และแจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันเป็นการด่วน และในจำนวนนี้มีผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในสถานพยาบาล จำนวน 40 คน และมีจำนวน 4 คนที่มีอาการที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด

ที่มา:ไทยโพสต์