Admin 2 ส.ค. 2562

เผย 90% “พะยูน” เกยตื้นตายเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 4 เดือน 7 ตัว

เผยสถิติ “พะยูน” ทะเลอันดามันเกยตื้นตาย 90% เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ 4 เดือน 7 ตัว ไม่ใช่เรื่องปกติ เร่งหามาตรการป้องกันพะยูนที่เหลือประมาณ 200 ตัว 

562000007539801

จากรายงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งแต่ปี 2546 จนถึง 2561 พบว่า อัตราการเกยตื้นของพะยูน ค่อนข้างคงที่ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 12 ตัวต่อปี และ พบว่ากว่าร้อยละ 90 พะยูนที่ขึ้นมาเกยตื้นเป็นพะยูนที่ตายในทะเล ส่วนที่ยังมีชีวิตอยู่พบได้น้อยมาก และในช่วง 4 เดือนนี้ พบว่า มีพะยูนเกยตื้นมากถึง 7 ตัวในจำนวนนี้เป็นพะยูนที่ตายแล้ว 5 ตัว และพะยูนมีชีวิต 2 ตัว คือมาเรียม และยามีล ซึ่งเป็นลูกพะยูนที่พลัดหลงจากแม่ ทั้งๆ ที่ยังไม่หย่านม ต้องยอมรับว่า การเกยตื้นของพะยูนในช่วงนี้เกิดขึ้น "มากกว่าปกติ" สำหรับสาเหตุการตายและการเกยตื้นของพะยูน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบมาจากกิจกรรมของมนุษย์ อย่าง “เครื่องมือประมง” จากข้อมูลการเสียชีวิตของพะยูนในรอบ 30 ปี เราพบว่า เกือบ 90% เกิดจากการติดเครื่องมือประมง "โดยบังเอิญ" 

ส่วนมาตรการป้องกันขณะนี้ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่ ประกอบด้วย มาตรการเร่งด่วน ดังนี้

1.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง

2.ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชาวประมงช่วยกันดูแล ส่วนมาตรการระยะสั้นและระยะยาว ได้เเก่

2.1.ควบคุมปรับเปลี่ยนเครื่องมือการทำประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน

2.2.ประกาศพื้นที่คุ้มครองพะยูน และสร้างจิตสำนึกให้แก่ชาวประมง

ที่มา:MGR ONLINE