Admin 21 พ.ค. 2562

ส่งลูกพะยูนเกยตื้นกลับบ้าน "เกาะลิบง"

จนท.เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ลาดตระเวนเจอลูกพะยูนเกยตื้น ช่วยเหลือและนำปล่อยในน้ำลึก อาการแข็งแรงปลอดภัย

2-1

20 พ.ค.2562 นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช รายงานเข้ามาว่า เมื่อเวลา 03.30 น. เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เดินลาดตระเวนสำรวจลูกพะยูน และพบลูกพะยูนเกยตื้นบริเวณเขาบาตู จึงได้ช่วยเหลือให้กลับไปว่ายน้ำบริเวณน้ำลึก

2-3

ต่อมาเจ้าหน้าที่เขตฯ ลิบง ได้ร่วมกับสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และสัตวแพทย์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังลูกพะยูนบริเวณเขาบาตูที่นำมาปล่อยหลังเกยตื้น ชั่งน้ำหนักได้ 28.10 กิโลกรัม ความยาว 1.20 เมตร รอบลำตัว 74 เซนติเมตร และได้ป้อนนม หญ้าทะเล สภาพลูกพะยูนแข็งแรงดี

2-2

ที่มา:ไทยพีบีเอส