Admin 21 พ.ค. 2562

ทช. พบหลายจุดในทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเกิดปะการังฟอกขาวจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พบหลายจุดในทะเลฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเกิดปะการังฟอกขาว

จากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้น จึงต้องเฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด

1-1

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวถึง สถานการณ์การเกิดปะการังฟอกขาว ว่า จากอุณหภูมิน้ำทะเลที่ร้อนจัดช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปะการังแนวปะการัง หมู่เกาะกูด จังหวัดตราด พบปะการังบริเวณอ่าวสับปะรด อ่าวตรงข้ามไม้ซี้เล็ก เกาะไม้ซี้เล็ก มีสถานภาพเสียหายมาก และบริเวณอ่าวกล้วย อ่าวง่ามโข่ อ่าวพร้าว มีสถานภาพเสียหายของปะการังชนิดเด่น คือ ปะการังโขด ปะการังช่องดาวและปะการังช่องเหลี่ยม พร้อมพบโรคปะการัง คือ โรคที่เกิดจากสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ปะการังฟอกขาว เป็นจุด เส้น และรูปแบบที่ไม่แน่นอน ,โรคเนื้องอกสีชมพู และโรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี โดยสัตว์ชนิดเด่นที่พบบริเวณแนวปะการัง คือ ปลาสลิดหินเทาหางพริ้ว

ขณะที่อัตราการรอดตายของปะการังที่ปลูกฟื้นฟู บริเวณเกาะยา จังหวัดตรัง และเกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการติดตามปะการังหลังการปลูก 1 เดือน พื้นที่เกาะยา มีอัตราการรอดร้อยละ 70.25 อัตราการตายร้อยละ 29.7 แบ่งเป็นการตายเพราะหลุดจากวัสดุที่ปลูกร้อยละ 1.7 และตายจากสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 28 ส่วนพื้นที่เกาะสังข์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีอัตราการรอดร้อยละ 83.5 อัตราการตายร้อยละ 16.5 แบ่งเป็นการตายเพราะหลุดจากวัสดุที่ปลูกร้อยละ 7 และตายจากสาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 9.5 สำหรับพื้นที่เกาะยา จังหวัดตรัง ปะการังที่ปลูกเริ่มมีการฟอกขาว โดยจะดำเนินการติดตามและรายงานเป็นระยะต่อไป

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวย้ำว่า บริเวณเกาะมัดสุ่ม เกาะราใหญ่ อ่าวหินคม แหลมสอ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากการสำรวจปะการังที่ระดับความลึก 2-5 เมตร มีอุณหภูมิน้ำทะเล 30 องศาเซลเซียส พบปะการังฟอกขาวร้อยละ 3-8 และสีซีดร้อยละ 28-55 ของปะการังที่มีชีวิต โดยปะการังที่ฟอกขาวส่วนใหญ่ คือ ปะการังช่องดาว ปะการังลูกโป่ง ปะการังจาน ปะการังรังผึ้ง ปะการังลายดอกไม้และปะการังโขด

ที่มา:สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์