Admin 20 พ.ค. 2562

กรมอุทยานฯ หารือดูแลและเฝ้าระวัง "ลูกพะยูน" ที่เขาบาตู

สัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่ป้อนนมและหญ้าทะเล พร้อมประชุมหารือเพื่อดูแลและเฝ้าระวังลูกพะยูนที่เขาบาตู

1024_eakaghaadg6baba8jaia9

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จ.ตรัง ระบุว่า หัวหน้าเขตฯ ลิบง เจ้าหน้าที่เขตฯ ลิบง ได้ร่วมกับสัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และสัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ติดตามเฝ้าระวังลูกพะยูนบริเวณเขาบาตู ได้ป้อนนมและหญ้าทะเล สภาพลูกพะยูนแข็งแรงดี

จากนั้นหัวหน้าเขตฯ ลิบง เจ้าหน้าที่เขตฯ ลิบง ได้ร่วมกับ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) ประชุมปรึกษาหารือกรณีการเฝ้าระวังของลูกพะยูนที่นำมาปล่อย ณ ที่ทำการเขตฯ ลิบง

640_eabcb865abkj6jgbkgifg

ที่มา:Nation TV