Admin 19 พ.ค. 2562

อุทยานฯหาดเจ้าไหม ประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล

อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล จำนวน4เกาะ4เดือน นับตั้งแต่วันที่1มิย. 30กย.62เพื่อให้ธรรมชาติได้พักฟื้นหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวตลอด8เดือน สร้างความเสียให้ให้กับธรรมชาติ แต่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ

1024_bkah9gbh7bcb757cc57hf

วันที่ 18 พ.ค.62 อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง เตรียมประกาศปิดการท่องเที่ยวทางทะเล ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.- 30 ก.ย. ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลของอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม สามารถฟื้นฟูสภาพตามธรรมชาติได้ด้วยตนเอง เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน อีกทั้งช่วงเวลาดังกล่าว เป็นช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ อันเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการออกไปท่องเที่ยวทางทะเล โดยทางอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมกำหนดเปิดการท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งในวันที่ 1 ต.ค.62640_5cfgdfa9ka8hhbb5ajfjj

ด้านนายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งขาติหาดเจ้าไหม กล่าวว่า ประกาศปิดการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม นับตั้งแต่วันที่1 มิ.ย.- 30 ก.ย.62 ประกอบด้วย เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะแหวน เกาะเชือก โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวรับทราบมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยจะมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ไปเฝ้าระวังควบคุมลาดตระเวนไม่ให้มีการนำเรือออกไปเที่ยวทางทะเลโดยเด็ดขาด หากพบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด จึงขอความร่วมมือจากเรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่างๆ ว่าอย่าได้พานักท่องเที่ยวเข้าไป และไม่กลัวจะกระทบการท่องเที่ยว เพราะช่วงดังกล่าวเป็นช่วงหน้าฤดูมรสุม เกรงนักท่องเที่ยวจะไม่ได้รับความปลอดภัย แต่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดสามารถท่องเที่ยวได้ตามปกติ

640_bhidk9k65gi8i8gj9egaa

ที่มา:Nation TV