Admin 17 พ.ค. 2562

ระนอง เตรียมสร้างแนวรั้วไม้รับมือการกัดเซาะชายฝั่ง


รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระนอง 

ลงพื้นที่หาดประพาส เพื่อพิจารณาการก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ

3-1

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดระนอง ลงพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแหลมสน หาดประพาส ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ ตามคำร้องขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โครงการก่อสร้างรั้วไม้เพื่อดักทรายบริเวณหาดประพาส ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

โดยปัจจุบันพบว่าบริเวณหาดประพาสในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสน ชายฝั่งได้ถูกกัดเซาะจนเกือบถึงถนนเลียบหาดประพาส และบางส่วนได้กัดเซาะจนทำให้ถนนได้รับความเสียหาย โดยโครงการก่อสร้างรั้วไม้เพื่อดักตะกอนทรายจะจัดทำรั้วไม้สองชั้นตามแนวชายฝั่งประพาสที่มีการกัดเซาะยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อใส่เศษกิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อดักทรายเมื่อน้ำทะเลซัดเข้ามาชายฝั่งแล้วผ่านแนวรั้วไม้ และเมื่อมีการเติมทรายเข้ามาแล้ว จักได้มีการฟื้นฟูป่า ชายหาด เพื่อให้คงสภาพธรรมชาติเดิมต่อไป

ที่มา:กรมประชาสัมพันธ์