Admin 8 พ.ค. 2562

ก.ท่องเที่ยวฯ จัดโครงการ The Eco Tourism Hero แก้ปัญหาขยะในทะเลเกาะช้าง

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ร่วม จ.ตราด และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

แก้ไขปัญหาขยะในแหล่งท่องเที่ยวและขยะใต้ทะเลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้วยการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ รักษ์ท้องทะเลไทย ในโครงการ The Eco Tourism Hero

1-1

วันที่ 7  พ.ค. 62 นาวาตรีวรวิทย์ เตชะสุภากรู ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการThe Eco Tourism Hero ซึ่งจัดขึ้น ที่หาดทรายยาว ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด , นายโกสิทธิ์ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ,นายจักรกฤชณ์ สลักเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ ,ตอาสา ,หน่วยงานเอกชน รวมทั้งดาราชื่อดัง ? เกรท? วรินทร ปัญหกาญจน์ เข้าร่วม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่าโครงการ The Eco Tourism Hero มีจุดประสงค์สำคัญในการปลูกจิตสำนึกรักธรรมชาติ รักษ์ท้องทะเลไทยให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยจะมีการรณรงค์เกี่ยวกับการเก็บขยะ การคัดแยกขยะ ให้ความรู้ในการบริหารจัดการและการคัดแยกขยะในแหล่งท่องเที่ยว

"ในแต่ละปีประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 19 ล้านคน จนเกิดปัญหาเรื่องขยะที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเข้ามาแก้ไขปัญหาในพื้นที่อุทยานเเห่งชาติหมู่เกาะช้าง ,พื้นที่อุทยานฯ จ.กาญจนบุรี และปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง ที่ล้วนแล้วแต่เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม" นาวาตรีวรวิทย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

1-2

ด้าน นายโกสิทธิ นิลรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง กล่าวว่าในแต่ละปีเกาะช้าง จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าท่องเที่ยวมากกว่า 3 แสนคน ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้สร้างปัญหาขยะถึงวันละประมาณ 29 ตัน และหากเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวจะมีปริมาณขยะเพิ่มขึ้นกว่า 35 ตัน ซึ่งหากไม่มีแก้ไขจะส่งผลกระทบในระยะยาวโดยเฉพาะปริมาณขยะในทะเล

ทั้งนี้ อุทยานฯเกาะช้าง ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนและเอกชน โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯเกาะช้าง ที่มีประมาณ 100 คนเป็นพี่เลี้ยงในการให้คำแนะนำ และประสานงานในการแก้ไขปัญหา ก็จะทำให้สามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

ที่มา:ผู้จัดการออนไลน์