Admin 3 พ.ค. 2562

10ปี มติครม.ฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล ไม่คืบหน้า

ในจำนวนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย มี 2 ชาติพันธุ์ใหญ่ๆ ที่มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี 2553 ให้ฟื้นฟูวิถีชีวิต คือ กะเหรี่ยงและ ชาวเลมอแกน และอูรักลาโว๊ย มติครม.ที่ว่าระบุให้ฟื้นฟูวิถีชีวิต 5 ด้าน คือวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน สัญชาติ สาธารณสุข และการศึกษา เกือบ 10ปีแล้วที่มีมติครม.นี้ แต่ดูเหมือนว่าการแก้ปัญหาต่างๆจะยังไม่มีความคืบหน้า

4-1

1 พ.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สิบกว่าปีแล้ว ที่ชาวมอแกน ทำหน้าที่เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนที่อ่าวบอนใหญ่ ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา กรมอุทยานฯจัดสรรให้ชาวมอแกนอาศัยอยู่บริเวณนี้ ตั้งแต่ปี 2547 หลังเหตุการณ์สึนามิ

การท่องเที่ยวที่ถาโถมเข้ามา ทำให้ชาวมอแกนเปลี่ยนวิถีชีวิต จากชนเผ่าอิสระ กลายเป็นลูกจ้างในระบบท่องเที่ยว ส่วนใหญ่รับจ้างทำงานให้กับอุทยานฯ และทำของที่ระลึกขาย

4-2

ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนชาวมอแกน แต่การอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ที่มีเงื่อนไขของกฎหมาย ทำให้พวกเขาต้องละทิ้งวิถีบางอย่างไป แม้แต่บ้านที่อยู่อาศัย หลังเกิดไฟไหม้ใหญ่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา รัฐก็เข้ามาสร้างให้แม้จะดูคล้ายแบบเดิม แต่ก็ไม่ใช่ของดั้งเดิมอีกต่อไป

เกือบ 10 ปีแล้วที่มีมติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลเกิดขึ้น นักวิชาการและภาคประชาชน มองว่า ปัญหาของชาวเลทั้ง 5ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง วิถีชีวิต ที่ดิน สัญชาติ การศึกษา และสาธารณสุข ก็ยังไม่คืบหน้า ชุมชนชาวเลทั้งหมด 43 ชุมชน อยู่ในพื้นที่ของรัฐ 28 ชุมชน ที่เหลือขัดแย้งกับเอกชน ซึ่งปัญหาที่ดินเป็นปัญหาเริ่มต้นที่ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา

ที่มา:PPTV