Admin 3 พ.ค. 2562

นครระยองประสบความสำเร็จติดตั้งตาข่ายดักขยะท่อระบายน้ำก่อนลงทะเล

1-1

เทศบาลนครระยอง ประสบความสำเร็จจากการติดตั้งตาข่ายที่ปากท่อระบายน้ำเพื่อดักขยะ แก้ไขปัญหาขยะเล็ดลอดลงทะเลและลดงบประมาณค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครระยองจะนำถุงตาข่ายที่ได้ติดตั้งไว้ ปากท่อระบายน้ำเพื่อดักขยะไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง ขึ้นมา นำขยะทั้งหมดออกอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องเสียเวลา ลงน้ำเพื่อเก็บกวาด ลดปริมาณขยะ ทั้งเศษไม้ พลาสติก ไขมัน จากครัวเรือน ลงสู่แม่น้ำและทะเล ได้เป็นจำนวนมาก

นายธนิต อังควินิจวงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครระยอง กล่าวว่า แนวคิดการติดตั้งตาข่ายดักขยะ เป็นการริเริ่มจากนายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง ที่ไปเห็นตัวอย่างในโซเชียลมีเดียส์ เป็นการทดลองจากประเทศออสเตเลีย จึงขอให้ฝ่ายช่างได้ศึกษา และทดลองนำมาใช้ โดยไปซื้ออวนดักปลาทะเล มาเย็บปลาย แล้วนำส่วนหัวไปหุ้มไว้ที่ปากท่อระบายน้ำ พอขยะเต็มก็แค่เปิดที่ปลายอวนเพื่อนำขยะออก แต่ละจุดใช้งบประมาณ 2-3,000 บาท แต่ละวันเจ้าหน้าที่เก็บขยะจากปลายท่อระบายน้ำได้วันละ 2-3 ตัน

1-2

นายญชม (อ่าน ชะ-ยะ-ชม) ปลื้มวุฒิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครระยอง กล่าวว่า ปกติเจ้าหน้าที่จะทำการลอกท่อ ดูดท่อ จากท่อระบายน้ำ เป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้น้ำระบายได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมเวลาฝนตก แต่ก็จะมีขยะและไขมันจากบ้านเรือนที่เล็ดลอดออกไปที่ปากท่อระบายน้ำ แต่เมื่อมีการติดตั้งถุงตาข่ายที่ปลายท่อระบายน้ำ นับว่าได้ผลเป็นอย่างมาก เห็นได้จากปริมาณขยะจำนวนมากไหลมาติดในถุง เจ้าหน้าที่ไม่ต้องติดตามเก็บขยะในที่ต่างๆ และที่สำคัญลดภาระให้กับแม่น้ำลำคลอง จนถึงท้องทะเล ได้เป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามเทศบาลนคระยอง ยอมรับด้วยว่า การแก้ปัญหาด้วยการติดตั้งตาข่าย ดักขยะ แม้จะได้ผลดีที่ขยะไม่มีเล็ดลอดลงสู่แม่น้ำลำคลอง และท้องทะเล แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะถ้าประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำ โดยเฉพาะไขมันที่ยากต่อการกำจัดก็ยิ่งจะเกิดผลดีกว่าทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณและรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

1-3

ด้าน น.ส.ประเทืองทิพย์ รวงผึ้ง อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/65 ชุมชนหลังวัดโขดทิมทาราม เขตเทศบาลนครระยอง กล่าวว่า ได้ติดตามการแก้ไขปัญหาขยะ ของทางเทศบาลฯ โดยเฉพาะการนำแนวคิดใช้ตาข่ายดักขยะมาทดลองทำ เห็นแล้วว่าได้ผลดีจริง เพราะมีขยะที่มาในท่อระบายน้ำจำนวนมากติดอยู่ในตาข่าย ขยะไม่เล็ดลอดลงคูคลอง จึงช่วยให้แม่น้ำลำคลอง และท้องทะเล ไม่มีขยะ หากทุกที่ได้ทำบ้างต่อไปสัตว์ทะเลคงไม่เสียชีวิตจากการกินขยะพลาสติกด้วย

สำหรับตาข่ายดักขยะได้แนวคิดจากประเทศออสเตรเลีย เทศบาลนครระยอง มีการทดลองติดตั้งตาข่ายขนาดยักษ์ไว้ปลายท่อระบายน้ำแล้วจำนวน 15 จุด และจะขยายเพิ่มให้ครบ 20 จุด ในพื้นที่ของเทศบาลฯ เพื่อป้องกันขยะไม่ให้หลุดรอดออกสู่ทางน้ำจนกลายเป็นวิกฤติขยะทะเลในที่สุด อีกทั้งยังเป็นการแก้ปัญหาสัตว์ทะเลเสียชีวิตจากการกินถุงพลาสติกเข้าไปอีกด้วย

ที่มา:แนวหน้า