Admin 28 เม.ย. 2562

กรมอุทยานฯสั่งจับตาปะการังฟอกขาว หลังน้ำทะเลอุณหภูมิสูงแตะ 32 องศาเซลเซียส

S__9584660

เมื่อวันที่ 27 เมษายน นายทรงธรรม สุขสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 2 จ.ภูเก็ต พบอุณหภูมิผิวหน้าน้ำทะเล เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 30 องศาเซลเซียส จากข้อมูลเว็บไซต์ภัยพิบัติอุณภูมิผิวน้ำทะเลล่าสุด ศูนย์ฯ จึงได้ทำการสำรวจสถานการณ์ปะการังฟอกขาวในเขตอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ในวันที่ 25 เมษายน พบว่าน้ำทะเลมีอุณหภูมิ 31 องศาเซลเซียสในระดับความลึกประมาณ 1-4 เมตร พบปะการังเขากวาง และปะการังดอกเห็ดเริ่มฟอกขาว ประมาณ 10 % และปะการังโขดเริ่มมีสีซีดบางโคโลนี แต่ยังไม่พบการตายของปะการังแต่อย่างใด

นายทรงธรรม กล่าวว่า ส่วนศูนย์ปฏิบัติการอุทยานฯ ทางทะเลที่ 3 จ. ตรัง ได้ออกสำรวจติดตามสถานภาพปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมเมื่อวันที่ 25 เมษายน บริเวณเกาะกระดานทิศตะวันออก ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า อุณหภูมิน้ำทะเลอยู่ในช่วง 32 องศาเซลเซียส มีปะการังบางโคโลนีที่เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังผิวเกร็ดน้ำแข็ง ปะการังดอกกะหล่ำ ปะการังสมอง ปะการังกาแล็กซี่ ปะการังโขด ปะการังหนามขนุน ปะการังลายดอกไม้ ปะการังบูมเมอร์แรง ปะการังดอกเห็ด ส่วนใหญ่จะพบบริเวณน้ำตื้นประมาณ 2-3 เมตร โดยเฉลี่ยแนวปะการังที่เกิดการฟอกขาวประมาณร้อยละ 5-10

นายทรงธรรม กล่าวว่า ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 1 จ.ชุมพร ได้ออกสำรวจติดตามสถานภาพ ปะการังในเขตอุทยานฯทางทะเลฝั่งอ่าวไทย ในช่วงเดือนมีนาคม ? เมษายน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด อุทยานฯ หาดวนกร อุทยานฯ หมู่เกาะอ่างทอง อุทยานฯ หมู่เกาะชุมพร และอุทยานฯอ่าวสยาม ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ปะการังมีสีซีด และเกิดโรคบางชนิด ยังไม่พบการฟอกขาว อุณหภูมิน้ำทะเลเฉลี่ย 30 ? 31 องศาเซลเซียส ซึ่งสถานภาพโดยรวมของปะการังในเขตอุทยานแห่งชาติฝั่งอ่าวไทยอยู่ในสถานภาพที่ต้องเฝ้าระวัง แม้ยังไม่พบปะการังฟอกขาว โดยหากอุณหภูมิน้ำทะเลยังสูงเช่นนี้อีกต่อไป อาจจะทให้เกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถมีข้อมูลในการตัดสินใจในการลดผลกระทบ กรมอุทยานฯ จึงได้สั่งการให้อุทยานฯ ทางทะเลทุกแห่ง ออกสำรวจติดตามเฝ้าระวังอุณหภูมิน้ำทะเลและ สำรวจปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างต่อเนื่อง

ที่มา:มติชนออนไลน์