Admin 19 เม.ย. 2562

ยังไม่เปิด! อ่าวมาหยา ปิดต่อไม่มีกำหนด

หลังจากปิดอ่าวมาหยา ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ มา 10 เดือน

พบธรรมชาติเริ่มฟื้นฟู โดยเฉพาะการพบฝูงฉลามหูดำและปะการัง ทั้งนี้ ยังคงปิดอ่าวมาหยาต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

3-1

18 เม.ย.2562 นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี กล่าวว่า หลังจากเมื่อ 10 เดือนก่อน กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ประกาศปิดอ่าวมาหยาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ เจ้าหน้าที่อุทยานฯ ประจำเกาะมักพบฝูงฉลามหูดำ เข้ามาแหวกว่ายอยู่บ่อยครั้ง ถือเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศทั้งบนบกและใต้ทะเลเริ่มฟื้นตัว โดยเฉพาะปะการังที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 3 จังหวัดตรัง และอาสาสมัครร่วมกันฟื้นฟู จำนวน 23,000 ชิ้น พบมีการแตกหน่อ มีการเจริญเติบโตดี เบื้องต้นคาดว่าจะมีการขยายเวลาปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูออกไปอีกประมาณ 4-5 ปี

3-2

ตลอดหลายปีอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ รับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก บางวันในช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 คน ซึ่งเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้ ทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายเข้าขั้นวิกฤต แนวปะการังถูกเหยียบและทำลายจากการถูกสมอเรือทอดลงมาซ้ำ ๆ

3-3

ตลอดหลายปีอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่ รับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมาก บางวันในช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 คน ซึ่งเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้ ทำให้ระบบนิเวศทางธรรมชาติถูกทำลายเข้าขั้นวิกฤต แนวปะการังถูกเหยียบและทำลายจากการถูกสมอเรือทอดลงมาซ้ำ ๆ

3-4

ที่มา:ThaiPBS