Admin 6 เม.ย. 2562

พบฟอสซิล วาฬ 4 ขา อายุ 43 ล้านปี

นัก"บรรพชีวินวิทยา” พบซากฟอสซิลของวาฬดึกดำบรรพ์ที่มี 4 ขา สำหรับเดินบนแผ่นดิน ซึ่งอาจไขปริศนาว่า พวกมันมีวิวัฒนาการก่อนจะมาเป็นวาฬที่เราเห็นในปัจจุบันได้อย่างไร

Y2

ซากฟอสซิลที่ว่าที่ ถูกพบฝังอยู่ในชั้นหินใกล้ชายฝั่งเมือง "พลาย่า มีเดีย ลูน่า" ด้านติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เบื้องตันคาดว่าจะมีอายุราว 43 ล้านปี ฟอสซิลของวาฬที่พบนี้มีมีความยาว 4 เมตรและมี 4 ขา ส่วนเท้าของมันก็มีลักษณะเป็นผังผืดคล้ายกับตีนเป็ด อีกทั้งยังมีกีบเท้าด้วย สันนิษฐานว่าเพื่อใช้ในการว่ายน้ำและเดินบนบก ในส่วนของลักษณะโดยรวมของวาฬดึกดำบรรพ์นี้ มีเท้าที่สามารถรับน้ำหนักตัวของมันได้ และมีหางที่มีพลังมหาศาล เปรียบเทียบได้กับตัวนากหรือตัว"บีเวอร์"ในปัจจุบัน ทีมสำรวจเชื่อว่า ก่อนที่มันจะกลายเป้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเลนั้น มันเคยเป็นสัตว์บกมาก่อน แต่เริ่มวิวัฒนาการรูปร่างให้เหมาะกับการว่ายน้ำ จึงกลายเป็นสัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำ จนกระทั่งกลายสภาพมาเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

620406_PPTV_02_zpselbs56qn

 การค้นพบครั้งนี้ ขัดแย้งกับความเชื่อที่ว่า วาฬมีเท้ามีวิวัฒนาการมาเมื่อ 50 ล้านปีก่อน จากทวีปเอเชียในแถบที่เป็นประเทศอินเดียและปากีสถานในปัจจุบัน ก่อนจะเดินทางอพยพไปตามส่วนต่างๆ ของโลก  ด้านทีมสำรวจบอกว่า นี่ถือเป็นซากฟอสซิลของวาฬดึกดำบรรพ์ที่ถือว่ามีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบมา วาฬดึกดำบรรพ์นี้พัฒนาจากสัตว์ตัวเล็ก กลายเป็นวาฬสีน้ำเงินที่เราเห็นในปัจจุบัน และมันจะไขปริศนาให้เรารู้ว่า มันกลายเป็นสัตว์น้ำที่ท่องไปในมหาสมุทรทั่วโลกได้อย่างไร สำหรับซากวาฬตัวนี้ ทีมสำรวจตั้งชื่อให้มันว่า "เพเรโกเซตัส แปซิฟิกคัส" ซึ่งแปลว่า "วาฬนักเดินทางที่ว่ายน้ำมาถึงมหาสมุทรแปซิฟิก"

ที่มา:PPTV ONLINE