Admin 5 เม.ย. 2562

เผย ปะการังเกิดใหม่ใน “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ลดลง

นักวิทยาศาสตร์ เผยพบว่าปะการังเกิดใหม่ตามแนว “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ของออสเตรเลีย ลดจำนวนลงอย่างมาก

7

นักวิทยาศาสตร์ เปิดเผยผลการศึกษา พบว่าปะการังเกิดใหม่ตามแนว “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ของออสเตรเลีย ลดจำนวนลงอย่างมากถึง 89% หลังเผชิญวิกฤตปะการังฟอกขาวจากภาวะโลกร้อน เมื่อปี 2016 และปี 2017 ที่ผ่านมา ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์ “เนเจอร์” จากการศึกษาจำนวนปะการังวัยเจริญพันธุ์ที่เหลือรอดจากวิกฤตปะการังฟอกขาวทั้งสองครั้งที่ผ่านมา และสำรวจจำนวนปะการังเกิดใหม่ทดแทนตามแนว “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ของออสเตรเลีย โดยได้ข้อสรุปว่า ปะการังที่ตายแล้วไม่อาจสืบพันธุ์และสร้างตัวอ่อนปะการังขึ้นใหม่ได้

755d04a57339

นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่า ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับปะการังวัยเจริญพันธุ์นั้น มีผลต่อการสร้างแนวปะการังใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยังไม่รวมถึงภาวะเครียดจากความร้อน เนื่องจากน้ำในมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงขึ้น ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของปะการังทั้งสิ้น พร้อมเปิดเผยว่า จำนวนปะการังใหม่ที่เกิดขึ้นตามแนว           “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ลดลงอย่างมากถึง 89% จากระดับประวัติศาสตร์ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990

ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่มีต่อแนวปะการังและระบบปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถมองเห็นได้จากอวกาศ โดย “เกรท แบร์ริเออร์ รีฟ” ยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายพันธุ์ชนิดด้วย

ที่มา:PPTV ONLINE