Admin 2 เม.ย. 2562

ชายหาดพัทยาโฉมใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

4-2

1 เม.ย.-หลังชายหาดพัทยามีปัญหาการกัดเซาะค่อนข้างรุนแรงแทบไม่มีพื้นที่ชายหาดจะเดิน

กรมเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 จึงทำการถมทรายเพิ่มพื้นที่ชายหาดตั้งแต่พัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ยาว 2.8 กม.

ขณะนี้มีพื้นที่ชายหาดกว้างขวางถึง 35 เมตร สวยขึ้นขนาดไหน ติดตามจากรายงาน

ที่มา:MCOT