Admin 27 มี.ค. 2562

หาดทิพย์ จับมือพันธมิตร สานต่ออนุรักษ์ปะการังใต้ท้องทะเล ที่สตูล

จากผลความสำเร็จของโครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ Marine Camp ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2561 พบอัตราการรอดชีวิต และเจริญเติบโตของปะการังอยู่ที่ 80% สามารถขยายพันธุ์ปะการังได้ทั้งหมด จำนวน 185 ต้น 200 กิ่ง สภาพแวดล้อมรอบแนวปะการังที่ขยายพันธุ์พบเจอปลาสลิดขาว และสัตว์ชนิดอื่นๆ อาศัยอยู่ตามแนวปะการังเพิ่มขึ้น ดังนั้น บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จึงจับมือกลุ่มอนุรักษ์ทะเลไทย (Reef Guardian Thailand), อบจ.สตูล,อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา, อบต.ปากน้ำอีกครั้ง สานต่อ “โครงการอนุรักษ์ปะการังทะเลใต้ (Marine Camp) ครั้งที่ 2” เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูแนวปะการัง ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ประชาชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและประมงในพื้นที่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของแนวปะการังร่วมกัน

1-1

โดยมีกิจกรรมการปลูก และขยายพันธุ์ปะการังเพิ่มด้วยวิธีการ คือ นำเศษปะการังที่แตกหักที่ยังมีชีวิตอยู่ ขนาดประมาณ 1-2 ซม. มายึดติดกับซากปะการังที่ตายแล้ว โดยใช้ซูเปอร์กลูและตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นตัวเชื่อม ซึ่งจะสลายในเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเรื่องการปลูกและขยายพันธุ์ปะการังของกลุ่มอนุรักษ์ทะเลไทย Reef Guardian Thailand

ทั้งนี้ จะมีการสาธิตและทดลองฝึกการขยายพันธุ์ปะการัง ให้กับ กลุ่มอาสาสมัคร เยาวชน และ นักท่องเที่ยว ซึ่งหาดทิพย์ได้เชิญ Dr.Anuar Abdullah ผู้เชี่ยวชาญการปลูกปะการัง จากองค์กร Ocean Quest Global ดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอด 3 วัน ของการดำเนินโครงการ และจะมีการติดตามผล และบันทึกการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มอย่างต่อเนื่องทุกๆ 2 เดือน เพื่อร่วมกันฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม บนพื้นที่ 2,000 ตารางเมตร ที่บมจ.หาดทิพย์ ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ ให้กลับมาเติบโตอย่างสมบูรณ์ มีความสมดุลในระบบนิเวศวิทยาทางทะเลอย่างยั่งยืนต่อไป

1-2

สำหรับในปีนี้เพิ่มกิจกรรมให้อาสาสมัครร่วมกันเก็บขยะชายฝั่งและใต้ท้องทะเล พร้อมแนะนำเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันลดการทิ้ง เพื่อลดปัญหาขยะทางทะเลและชายฝั่ง และกิจกรรมแนะนำการนำขยะทางทะเลรอบเกาะมาใช้ประโยชน์โดยผ่านนวัตกรรมการประดิษฐ์

นางสาวบัวทิพย์ จันทรมณี เจ้าหน้าที่สื่อความหมายธรรมชาติ ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ที่ 3 จ.ตรังได้เดินทางมา เป็นที่ปรึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน โดยได้จัดการประมูลสิ่งประดิษฐ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมเป็นผู้แทนรับมอบทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน และเป็นผู้นำอาสาสมัครร่วมทำกิจกรรม พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล, นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล, นายดีนัน พัทลุง ประธานสมาคม Reef Guardian Thailand, คุณชอบ นิตรลาภ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอาวุโส บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), คณะอาสาสมัครหาดทิพย์, ประชาชน, นักเรียนบนเกาะบุโหลนเล และอาสาสมัครพิทักษ์ปะการัง (ประเทศไทย) (Reef Guardian Thailand) จำนวนกว่า 190 คน ร่วมกันทำกิจกรรมในครั้งนี้

1-3

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ขอขอบคุณหาดทิพย์และพันธมิตรทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ที่ทำให้ทรัพยากรใต้ทะเลโดยเฉพาะปะการังมีความสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งการปลูกปะการังด้วยวิธีการนี้เป็นเรื่องใหม่ เราจึงอยากได้องค์ความรู้นี้ไปสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครต่างๆมาช่วยกันทำ เพื่อการพัฒนาในระยะยาว สิ่งสำคัญของการมาเที่ยวทะเลของเรา คือ ต้องไม่แทรกแซงกระบวนการธรรมชาติ ซึ่งวิธีง่ายๆที่ดีที่สุดคือ ขอให้ศึกษาข้อมูล และช่วยกันดูแลไม่ให้เกิดผลประทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล เช่น ห้ามจับ ไม่ให้อาหารปลา มาดำน้ำ ต้องไม่เหยียบ ไม่จับปะการัง เพราะปะการังเป็นสิ่งมีชีวิตที่บอบบาง เพียงเท่านี้เราก็สามารถช่วยดูแลปะการังได้ เพราะปะการังจะเยียวยาตัวเองได้ โดยที่เราไม่ต้องมาปลูกเหมือนเช่นวันนี้ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน งบประมาณสูง และโอกาสรอดมีเพียง 70-80% เท่านั้น

ที่มา:77ข่าวเด็ด