Admin 15 มี.ค. 2562

ศาลปกครองสูงสุดสั่งจำกัดนักท่องเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน

ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ระงับคำสั่งศาลปกครองภูเก็ตที่ทุเลาบังคับการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าหมู่เกาะสิมิลัน

1-1

14 มี.ค. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากคดีนายนิพนธ์ สมเหมาะ ฟ้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอให้เพิกถอนประกาศเรื่องการกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเรื่องการกำหนดอัตราค่าบริการเรือเข้าไปในอุทยานฯ ต่อมาศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งทุเลาการบังคับเรื่องกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม เป็นการชั่วคราว ซึ่งกรมอุทยานฯ ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งเมื่อวานนี้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องไม่ได้โต้แย้งอุทยานฯ มีขีดความสามารถรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวัน และยอมรับว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเกาะสิมิลันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

1-2

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอื่นที่กระทบคุณภาพสิ่วแวดล้อม หากไม่กำหนดมาตรการป้องกันล่วงหน้าปล่อยให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาติจนยากที่จะแก้ไขหรือฟื้นฟูให้กลับมีสภาพดีดังเดิมได้ในภายหลัง

1-3

ดังนั้น การที่ศาลปกครองภูเก็ตมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามประกาศดังกล่าวจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ จึงมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองภูเก็ตเป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง

ที่มา:PPTV