Admin 11 มี.ค. 2562

ระบบนิเวศสมบูรณ์! ผู้ว่าฯตรังพร้อมคณะบินสำรวจพะยูน พบอาศัยฝูงใหญ่'เกาะลิบง'

ระบบนิเวศสมบูรณ์! ผู้ว่าฯตรังพร้อมคณะบินสำรวจพะยูน พบอาศัยฝูงใหญ่'เกาะลิบง'

ผู้ว่าฯตรังพร้อมคณะบินสำรวจพะยูน พบประชากรเพิ่มขึ้น บางส่วนอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูง และมีพะยูนแม่ลูกว่ายน้ำอยู่ด้วยกัน แต่ก็พบว่ายังมีชาวประมง

ไปจับสัตว์น้ำบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งทำให้เป็นอันตรายกับพะยูน

2-1

ตามที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้ส่งนักวิชาการกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก และนักบินจิตอาสาชาวอังกฤษ นำเครื่องบินเล็กขนาด 2 ที่นั่ง มาทำการบินสำรวจพะยูนในทะเลตรัง ซึ่งเป็นการบินสำรวจต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 12 แล้ว เพื่อนับจำนวนประชากรพะยูน ในบริเวณแนวเขตพื้นที่หญ้าทะเลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดของประเทศไทย คือบริเวณเกาะมุก เกาะตะลิบง ทั้งนี้เพื่อนับจำนวนประชากรพะยูนที่เหลือแต่ละปี ด้วยการนำเอาจำนวนพะยูนที่บินพบแต่ละเที่ยวบินไปคำนวณหาค่าเฉลี่ย ก็จะสามารถประมาณการจำนวนประชากรพะยูนที่เหลือได้

และเพื่อนำข้อมูลมาพยากรณ์ว่าจำนวนของพะยูนที่พบหรือหายไป จะสามารถบอกสถานการณ์ของพะยูนในอนาคตได้ว่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไร เนื่องจากพะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายาก ที่ขณะนี้เหลือฝูงใหญ่ที่สุดคือที่จังหวัดตรัง โดยเมื่อปี 2561 จากการบินสำรวจพบประชากรพะยูนในจ.ตรังมีประมาณ 171 ตัว แต่ในปีนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้น เนื่องจากในปี 2561 มีพะยูนตายเพียง 6 ตัว แต่บางตัวก็ถูกเครื่องมือประมงและใบพัดจนตาย

2-2

ล่าสุด นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ตนได้ร่วมบินสำรวจกับ Mr.Eduardo Loigorri (คุณเอ็ด) นักบินอาสาสมัครชาวอังกฤษ พะยูนถือว่าเป็นสัตว์ทะเลหายาก หรือเป็นอันซีนของจังหวัดตรัง ที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศในท้องทะเลให้มีความอุดมสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหารในทะเล ทะเลจังหวัดตรังเป็นถิ่นอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่ที่สุดในประเทศ จากการได้ขึ้นบินด้วยพบเห็นฝูงพะยูนเป็นจำนวนมาก บางฝูงมากกว่า 20 ตัว และพบพะยูนแม่ลูกด้วยตัวใหญ่มาก โดยเฉพาะด้านทิศตะวันออกของเกาะลิบง และอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนด้วย แสดงว่ามีอุดมสมบูรณมาก

2-3

นายลือชัย กล่าวอีกว่า ดังนั้นเราต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถนุถนอม ทั้งพี่น้องประมงพื้นบ้านและอาชีพที่อยู่กับท้องทะเล โดยเฉพาะเรือประมงที่มีใบพัด มีเครื่องจักรจะต้องระมัดระวังไม่ให้พะยูนได้รับผลกระทบและที่สำคัญอย่าไปรบกวน เราต้องช่วยกันดูแลรักษา ซี่งก็พบว่ามีเรือประมงวิ่งฝ่าฝูงของพะยูนด้วย เกรงจะเกิดอันตรายกับพะยูน โดยปีที่แล้วบินสำรวจพบพะยูนประมาณ 171 ตัว และมีที่ตายบ้างด้วยฝีมือมนุษย์ซึ่งเราต้องช่วยกันดูแล ส่วนตัวได้เห็นด้วยตาก็จะนำข้อมูลนี้จะผลักดันไปสู่การทำยุทธศาสตร์พะยูนจังหวัดตรังให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้ ด้วยการจัดทำพื้นที่เซฟโซนตามที่นักบินท่านแนะนำ ซึ่งจะต้องบรรจุไว้ในแผนแม่บทของเรา ซี่งแผนแม่บทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องพะยูนก็มีอยู่แล้ว แต่เราจะถอดแบบเพื่อมาดูว่าจังหวัดตรังเราจะดูแลกันอย่างไร

2-4

"โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน ท้ายที่สุดผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ขอบคุณคุณเอ็ดที่เป็นอาสาสมัครมาทำงานช่วยเหลือพื้นที่อันดามันและจังหวัดตรัง มาเป็นเวลาถึง 12 ปี ตนจะถือว่านี่คือ เป็นน้ำใจของพี่น้องชาวอังกฤษที่มาทำประโยชน์ให้กับประเทศไทย เพราะท่านนำเครื่องบินมาเอง ทางเราดูแลให้เล็กน้อยเฉพาะน้ำมันเท่านั้น แต่หัวใจของท่านถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยว่า เรายังมีพี่น้องชาวต่างชาติที่มาช่วยเรา ตนเองก็จะผลักดันในเรื่องนี้ในนามของรัฐบาลให้เกิดยุทธศาสตร์พะยูนให้เป็นรูปธรรมต่อไป" นายลือชัย กล่าว

ที่มา:แนวหน้า