Admin 5 มี.ค. 2562

พบคราบน้ำมันหาดไชยเชษฐ์ จนท.เร่งสอบหาสาเหตุ ชี้คราบน้ำมันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรง

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างลงพื้นที่เก็บคราบน้ำมัน ส่งตรวจสอบหาสาเหตุ ผ่านมาพบว่าปัญหาคราบน้ำมันในทะเล

และชายหาดจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล การประมง และประชาชนซึ่งใช้ประโยชน์พื้นที่แนวชายฝั่ง

2-1

วันที่ 3 มี.ค.62 - เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งว่าพบคราบน้ำมันที่บริเวณชายหาดไชยเชษฐ์ พร้อมเก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันเพื่อตรวจสอบ ในเบื้องต้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากการปล่อยน้ำมันทิ้งจากเรือเดินทะเล ทั้งนี้ได้ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและพิสูจน์หาสาเหตุของคราบก้อนน้ำมันในครั้งนี้

ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาคราบน้ำมันในทะเลและชายหาดจะส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล การประมง และประชาชนซึ่งใช้ประโยชน์พื้นที่แนวชายฝั่ง และอาจเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านลบของนํ้ามันอาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เช่น ถิ่นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในทะเล ส่งผลโดยตรงต่อการประกอบอาชีพประมง และกระทบต่อสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยว

ที่มา:สำนักข่าวเนชั่น