Admin 14 พ.ย. 2566

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยรูปตัว ก ตั้งแต่จังหวัดสมุทรสาคร ถึง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.26 น.

Map Plankton Bloom Gulf of Thailand_20231113_2 Plankton Bloom Gulf of Thailand_20231113 ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่