Admin 6 พ.ย. 2566

GISTDA ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์การเกิดแพลงก์ตอนบลูม บริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยรูปตัว ก ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.08 น.

Map Plankton Bloom Gulf of Thailand_20231106_1 Plankton Bloom Gulf of Thailand_20231106ดาวน์โหลดผลการวิเคราะห์ที่นี่